Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skolplattformens API:er lämnas inte ut – för arbetskrävande att sammanställa

2021-06-30

 Kammarrätten bedömer att en sammanställning av Stockholms stads skolplattforms API:er inte kan lämnas ut eftersom åtgärden skulle kräva för mycket arbete och sammanställningen därför inte är en allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Medverkan vid utredningen om narkotikabrott medförde strafflindring

2021-06-30

 En man greps som misstänkt för narkotikabrott och häktades i mars 2020. Han dömdes av hovrätten för två fall av grovt narkotikabrott till fem års fängelse. Hovrätten beaktade vid straffbestämningen att mannen medverkat i utredningen.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer fyra i Container-målet

2021-06-30

 Lunds tingsrätt dömde den 14 april 2021 fyra personer till långa fängelsestraff för synnerligen grov brottslighet gällande bland annat hantering av 43 kg kokain samt militära sprängmedel och automatvapen. Männen döms nu även av hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Norrköpings tingsrätt dömer 14 tilltalade i ett stort narkotikamål till långa fängelsestraff

2021-06-30

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål med 14 tilltalade. Målet gäller framför allt storskalig narkotikahantering.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad talan

2021-06-29

 Fråga om återställande av försutten tid m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-06-29

 En tjänst som omfattar clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2021-06-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en kommun som enligt bosättningslagen tar emot en nyanländ invandrare för bosättning i kommunen men tillhandahåller en bostad i en annan kommun är ansvarig för stöd och hjälp till den enskilde enligt socialtjänstlagen.

Share Öppna i ny flik

Byggnadsminne stoppar ny bro i Norrköping

2021-06-29

 Norrköpings kommun får inte tillstånd att flytta Brovaktarstugan för att bygga en ny bro där Femöresbron tidigare låg.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-06-28

 Tingsrätten har i dag dömt en man hemmahörande i Kristianstadstrakten till sex månaders fängelse för att på ett internetforum ha publicerat uppgifter om militära skyddsobjekt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-06-28

 Vid bedömningen av en enskild näringsidkares lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror har hänsyn tagits till omständigheter som hänför sig till en annan person.