Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om placering vid vård av det barn som i media kallas ”Sofie”

2021-05-24

 Förvaltningsrätten har i en dom denna dag ändrat en socialnämnds beslut att omplacera det barn som i media kallas ”Sofie”, idag 14 år, och bestämt att hon ska vara placerad i det familjehem där hon tidigare varit placerad.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-05-24

 Remissvar avseende föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Share Öppna i ny flik

Fängelse 11 år och sex månader för synnerligen grov narkotikasmuggling m.m.

2021-05-24

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 49-årig man till fängelse i 11 år och sex månader för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt respektive grovt narkotikabrott. Brotten har begåtts i bl.a. Sverige, Norge och Nederländerna. Målet har samband med det s.k. ”SIGMA-målet”, som pågick i Göteborgs tingsrätt under hösten 2019 och våren 2020 och för närvarande prövas i Hovrätten för Västra Sverige.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisning

2021-05-21

 Bostadsbidrag; fråga om allmänna ombudet för socialförsäkringen får överklaga ett domstolsavgörande när domstolen har bifallit allmänna ombudets yrkande. (Mål nr 4791-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 834-20).

Share Öppna i ny flik

Inför huvudförhandling i mål om grov våldtäkt mm i bland annat Täby kommun

2021-05-21

 Information om stängda dörrar i mål B 534-21

Share Öppna i ny flik

SAS ska betala ersättning med anledning av pilotstrejken 2019

2021-05-21

 Tidigare i år meddelade EU-domstolen, efter en begäran om förhandsavgörande från Attunda tingsrätt, att den sju dagar långa pilotstrejken under våren 2019 inte utgjorde en ersättningsbefriande extraordinär omständighet enligt EU:s flygpassagerarförordning. När handläggningen av målet återupptogs vid Attunda tingsrätt medgav SAS motpartens talan. Tingsrätten förpliktar därför SAS att betala begärd ersättning för den inställda flygningen. Det meddelar Attunda tingsrätt i en dom i dag.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende förberedelse till mord m.m.

2021-05-21

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål som rör bl.a. stämpling och förberedelse till mord där fem personer stått åtalade. Tingsrätten har dömt två personer för förberedelse till mord till fängelse i sju respektive fem och ett halvt år.

Share Öppna i ny flik

Ett eller två vapenbrott?

2021-05-20

 Samtidigt innehav av vapen på två olika platser har bedömts som endast ett vapenbrott. Det förhållandet att vapnen förvarades på olika platser har ansetts försvårande vid bedömningen av straffvärdet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-05-20

 Regeringen har den 20 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i 24Money-målet

2021-05-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom mot tre personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet under åren 2012–2017 (det s.k. 24-Moneymålet). Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt bokföringsbrott samt även för grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer. Påföljderna för de tre tilltalade skärps och bestäms till fängelse i ett år, tre år respektive tre år och sex månader. De dömda åläggs också näringsförbud under tre år respektive fem år.