Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om grovt svindleri m.m. – åtalet mot Swedbank AB:s tidigare vd.

2023-01-20

 

Domens meddelande

Dom i målet att meddelas den 25 januari 2023 kl. 13.30. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 13.45 den 25 januari 2023 i sal 27, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen deltar rättens ordförande chefsrådmannen Malou Lindblom samt referenten i målet rådmannen Carl R...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-01-20

 Misshandelsdom hindrar permanent uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-01-20

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-01-19

 Domstolsverkets promemoria Begäran om författningsändring avseende ledighet för domare för att ha en annan anställning

Share Öppna i ny flik

Två bröder döms för grovt spioneri

2023-01-19

 Tingsrätten dömer två bröder för grovt spioneri och den äldre brodern för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern döms till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om resegarantilagen

2023-01-19

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om en idrottsturnering kan anses utgöra en turisttjänst enligt 1 kap. 2 § 4 paketreselagen (2018:1217) som tillhandahålls deltagarna i turneringen (Mål nr 6588-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3269-21).

Share Öppna i ny flik

AIK Fotboll AB har brustit i hanteringen av insiderinformation – domstolen ändrar inte beslutet om sanktionsavgift

2023-01-18

 Finansinspektionen beslutade i april 2022 att AIK Fotboll AB:s hantering av insiderinformation vid en spelarförsäljning innebar en överträdelse av EU:s regelverk om marknadsmissbruk. Finansinspektionen påförde därför AIK Fotboll en sanktionsavgift om drygt en miljon kronor. Förvaltningsrätten i Stockholm ändrar inte det överklagade beslutet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av bostadstillägg

2023-01-18

 Om det vid beräkning av hur mycket felaktigt utbetalt bostadstillägg en försäkrad ska återbetala ska beaktas vilken rätt till särskilt bostadstillägg den försäkrade skulle ha haft. (Mål nr 5089-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2891-21).

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring blir permanent och införs i hela landet

2023-01-18

 Arbetssättet snabbförfarande i brottmål blir nu permanent och införs i hela landet under året. Snabbförfarandet är ett samarbete i hela rättskedjan och kortar processen från brott till dom till i dagsläget cirka sju veckor.

Share Öppna i ny flik

Ny huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-01-18

 Tingsrätten har tagit fram en ny plan för fortsättningen av huvudförhandlingen.