Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya förändringar i huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-12-22

 På begäran av parterna har tingsrätten beslutat att ställa in ytterligare förhandlingsdagar i målet som bland annat rör mord på en 12-årig flicka.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om brottet falsk tillvitelse

2022-12-22

 I avgörandet preciserar Högsta domstolen innebörden av uttrycket ”påstår besvärande omständighet” i straffbestämmelsen om falsk tillvitelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2022-12-22

 Fråga om ett kommunalförbund kan ha rätt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Mål nr 1325-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6162-21).

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2022-12-22

 Tingsrätten dömer en 17-åring för mord och mordförsök till sluten ungdomsvård. Han ska också betala skadestånd till den mördades anhöriga och till målsäganden som överlevde.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande dödsskjutningen på en frisörsalong vid Marklandsgatan

2022-12-22

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt en 19-årig man för bl.a. mord och en 20-årig man för medhjälp till mord, båda till 12 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

26-åring döms för grov misshandel efter dödligt knivhugg

2022-12-22

 Tingsrätten anser inte att det är bevisat att den 26-åring som knivhögg två personer vid Nytorgsbacken tidigare i år avsåg att döda. Därför döms han i stället för två fall av grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i omfattande encrochat-mål

2022-12-22

 Av de 11 personer vilkas domslut överklagats frikänner hovrätten ytterligare en person och skärper fängelsestraffen för två personer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett bolag i Curaçao ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-12-21

 Föräldrapenning; fråga om en förmån som en förälder har fått enligt utländsk lagstiftning ska anses motsvara föräldrapenning med anledning av ett barns födelse och att den tid som den utländska förmånen har lämnats för därför ska räknas av från det högsta antal dagar som föräldrapenning kan lämnas för. (Mål nr 1487-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9352-21).