Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hinder mot utlämning till Turkiet

2022-12-19

 I ett fall där Turkiet begärt en person utlämnad som medansvarig för kuppförsöket i Turkiet 2016 och för att ha varit med i den s.k. Gülenrörelsen har flera hinder mot utlämning ansetts finnas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande morden på Malmö latinskola

2022-12-19

 Även hovrätten dömer en 18-årig man till livstids fängelse för två mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsstöd

2022-12-19

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är vid vilken tidpunkt ett beslutat aktivitetsstöd ska anses ha förfallit till betalning och därmed inte längre får ändras till den försäkrades nackdel (Mål nr 4247-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1746-22).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-12-16

 Regeringen har den 15 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. avslutas måndagen den 19 december

2022-12-16

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en offentlig del för parternas slutliga ansvarsyrkanden och inställningar samt för rättens beslut om tid för dom och i fråga om häktning.

Share Öppna i ny flik

Två huvudfrågor om bodelning i ett prejudikat

2022-12-16

 I en tvist rörande bodelning på grund av äktenskapsskillnad uppkom två huvudfrågor. Den första var om medel på ett konto med enskild egendom kunde fortsätta att vara sådan egendom – liksom det som skaffas inom ramen för de överförda medlen – när medlen förs över till ett för makarna gemensamt transaktionskonto med giftorättsmedel. En sammanhängande frågeställning rörde vad som menas med avkastning av enskild egendom. Den andra frågan gällde hur tjänstepensionsrättigheter ska behandlas i bodelningen när en pensionsförsäkrad arbetstagare ensam bestämmer över det aktiebolag som tecknat försäkring...

Share Öppna i ny flik

En dom om kränkande fotografering

2022-12-16

 En pappa hade efter en vårdnadstvist inte haft kontakt med sin dotter sedan hon var två år. Pappan stannade sin bil utanför det hus där dottern hade sin bostad och tog ett fotografi av henne när hon befann sig inomhus vid ett fönster. Dottern var då tio år. Fotograferingen skedde utan att dottern eller hennes mamma kände till eller hade samtyckt till fotograferingen. Frågan i Högsta domstolen var om pappan skulle dömas för kränkande fotografering eller om fotograferingen var försvarlig.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-12-16

 Om förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet när assistans utförs på obekväm arbetstid. (Mål nr 733-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3140-20)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-12-16

 Ett bolags tillhandahållande av tjänster som god man och förvaltare som utförs av bolagets anställda har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2022-12-15

 Stockholms tingsrätt dömde den 14 juli 2022 en 61-årig iransk medborgare för grovt folkrättsbrott och mord i Iran till livstids fängelse. Skadestånd för psykiskt lidande dömdes också ut till anhöriga till avlidna personer och till överlevande målsägande. Både åklagaren och den dömde har överklagat tingsrättens dom. Den dömde begär i sitt överklagande bl.a. att bli frikänd och åklagaren begär att den dömde även ska dömas för ytterligare gärningsmoment.