Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Flera personer döms till långa fängelsestraff för bl.a. omfattande organiserad narkotikabrottslighet.

2023-01-26

 Tingsrätten har idag dömt sju personer för synnerligen grovt narkotikabrott, två personer för grovt narkotikabrott och en person för narkotikabrott. Två av de dömda har även dömts för annan brottslighet, bl.a. brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, varav den enes brott har bedömts vara synnerligen grovt.

Share Öppna i ny flik

Biotopskyddsdispens har bedömts kunna medges för att återskapa arronderingsförutsättningar på jordbruksmark i ett varierat odlingslandskap

2023-01-26

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bedömer att det finns förutsättningar för att bifalla en ansökan om biotopskyddsdispens i efterhand för att dränera bort och fylla igen småvatten och våtmarker på en fastighet i Svedala kommun.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om grovt svindleri m.m. – åtalet mot Swedbank AB:s tidigare vd.

2023-01-25

 Tingsrätten har i dag meddelat en frikännande dom rörande ett åtal om grovt svindleri, grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-01-24

 Nu är det på nytt dags för oss att besöka en tidigare notarie för att se vad som har hänt efter notarietiden. Den här gången träffar vi Lina Wogel som arbetar som specialistföredragande på Svea hovrätt. Om du också är intresserad av att arbeta som föredragande kan vi tipsa om en tjänst på Svea hovrätt där sista ansökningsdag är den 2 februari.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget (sambandsmålet)

2023-01-24

 Åklagaren har väckt åtal i sambandsmålet B 10926–22. De manliga tilltalade i mål B 10918–22 rörande åtal för mord m.m. och ytterligare en person har åtalats för narkotikabrott. Huvudförhandlingen i sambandsmålet beräknas pågå i två dagar.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om grovt svindleri m.m. – åtalet mot Swedbank AB:s tidigare vd.

2023-01-20

 

Domens meddelande

Dom i målet att meddelas den 25 januari 2023 kl. 13.30. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 13.45 den 25 januari 2023 i sal 27, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen deltar rättens ordförande chefsrådmannen Malou Lindblom samt referenten i målet rådmannen Carl R...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-01-20

 Misshandelsdom hindrar permanent uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-01-20

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-01-19

 Domstolsverkets promemoria Begäran om författningsändring avseende ledighet för domare för att ha en annan anställning

Share Öppna i ny flik

Två bröder döms för grovt spioneri

2023-01-19

 Tingsrätten dömer två bröder för grovt spioneri och den äldre brodern för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern döms till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader.