Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen

2021-03-04

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11093-20.

Share Öppna i ny flik

En domstolschef döms för långsam handläggning vid domstolen

2021-03-04

 Vid en tingsrätt blev tre tvistemål liggande i flera år utan några handläggningsåtgärder. Högsta domstolen har dömt den lagman som var chef för domstolen för tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Straffet för försök till grov misshandel

2021-03-04

 I målet hade en person åtagit sig att misshandla en annan person genom att krossa dennes knäskål. Avgörandet aktualiserar frågor om brottet ska bedömas som försök till grov eller synnerligen grov misshandel och om hur straffet ska bestämmas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-03-04

 Undanröjt förhandsbesked och avvisad ansökan om förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Transportarbetarförbundets uteslutning förklaras ogiltig

2021-03-04

 Tingsrätten har i målet prövat om Transportarbetarförbundet haft fog att utesluta en medlem på den grunden att medlemmen valts in i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Share Öppna i ny flik

Deldom i beslagsmålet

2021-03-04

 Tingsrätten dömer två tilltalade och friar en tilltalad i det s.k. beslagsmålet. Förhandlingen mot ytterligare två tilltalade fortsätter eftersom de är åtalade även för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

En 19-årig kvinna döms efter trafikolycka i Sörfors i maj 2020

2021-03-04

 Tingsrätten dömer en 19-årig kvinna för bl.a. grov vårdslöshet i trafik till skyddstillsyn och två månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer pappa och två söner för mord med hedersmotiv i målet om det så kallade bussmordet i Kiruna

2021-03-03

 Tingsrätten dömde den 11 december 2020 en pappa och två söner för ett mord som ägde rum på en buss i Kiruna. Även hovrätten dömer nu pappan och de båda sönerna för mordet. Pappan döms till livstids fängelse och sönerna, som är 15 och 17 år gamla, döms till sluten ungdomsvård.

Share Öppna i ny flik

Dom i det andra Falcon Funds-målet, ekonomisk brottslighet kopplad till pensionsfonder

2021-03-03

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade andra Falcon Funds-målet. En av de tilltalade, som även dömdes för brott i det första Falcon Funds-målet, döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Påföljden bestäms, med beaktande av den påföljd som dömdes ut i det första målet, till fängelse nio månader. Den andra tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse fem år och sex månader.

Share Öppna i ny flik

Vilken överklagandefrist gäller när en statlig myndighet överklagar ett beslut i ett bygglovsärende?

2021-03-03

 I dagens avgörande slår Högsta domstolen fast att när en statlig myndighet som innehavare av vägrätt överklagar ett beslut i ett bygglovsärende, ska överklagandet ges in inom tre veckor från det att myndigheten fick del av beslutet.