Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Bötesstraffet för uteblivande från mönstring har skärpts

2020-03-12

 Brott mot totalförsvarsplikten (uteblivande från mönstring) ledde tidigare till 500 kr i penningböter. Sedan regeringen 2017, med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och Sveriges försvarsberedskap, har beslutat att värnplikten ska återinföras och mönstring åter ska ske, har bötesstraffets storlek ifrågasatts. Bötesstraffet har i målet höjts till 2 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål angående mord i Nordstan

2020-03-12

 Hovrätten har idag dömt en man för mord till fängelse i 16 år. En annan man har dömts för medhjälp till mord till fängelse i 6 år.

Share Öppna i ny flik

Fem personer dömda för allvarliga narkotikabrott till långa fängelsestraff

2020-03-12

 Tre personer döms för synnerligen grovt narkotikabrott. En av personerna döms till åtta års fängelse och en annan person döms till sju års fängelse. Den tredje personen döms även för annan narkotikabrottslighet och påföljden för den personen är sju års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Två personer häktade för människorov m.m.

2020-03-12

 Två personer häktade på sannolika skäl misstänkta för människorov, grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Information med anledning av Coronavirus

2020-03-11

 Hovrätten får för närvarande många frågor från bland annat parter och besökare med anledning av artiklar i media om att en av domstolens medarbetare insjuknat i covid-19.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och avkastningsskatt

2020-03-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller i övrigt fanns förutsättningar för att pröva ansökan i sak.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2020-03-11

 

Fråga om vilken betydelse behov av tolk har vid prövningen av om det finns särskilda skäl som talar mot verkställighet utanför anstalt (Mål nr 6383-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4356-19). 

Share Öppna i ny flik

Ny frist medgavs inte för att överklaga ett avgörande som inte hade tagits emot under överklagandetiden

2020-03-11

 En begäran om att få en ny frist för att överklaga ett avgörande ska göras inom tre veckor från det att förfallet upphörde, eller sist inom ett år från det att överklagandetiden gick ut.

Share Öppna i ny flik

En miljöorganisation har ansetts ha rätt att klaga på ett bygglovsbeslut

2020-03-11

 I ett fall där ett bygglovsbeslut, bl.a. beroende på närheten till två naturreservat, varit tydligt relaterat till miljön och naturskyddet har en naturskyddsförening haft rätt att överklaga beslutet.

Share Öppna i ny flik

Åtal angående skjutning i Hökarängen

2020-03-11

 Åklagaren har väckt åtal mot två män misstänkta för mord och grovt vapenbrott i samband med en skjutning i Hökarängen, i södra Stockholm, den 7 oktober 2019. Ytterligare två mån har åtalats i samma ärende misstänkta för skyddande av brottsling, grovt brott.