Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-03-10

 Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning.

Share Öppna i ny flik

Åhörarplatser till förhandlingen

2021-03-10

 Huvudförhandlingen i det större narkotikamålet påbörjas den 11 mars i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt. Utöver de föranmälda åhörarplatserna för anhöriga och journalister kommer det finnas ett fåtal åhörarplatser för allmänheten. För dessa platser gäller först till kvarn-principen. Observera att antalet platser för allmänheten kommer att vara begränsade. Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid. Förhandlingen påbörjas kl. 9.00 samtliga dagar. Säkerhetskontrollen på Attunda tingsrätt öppnar ungefär 30 minuter innan förhandlingen ...

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-03-10

 Remissvar avseende promemorian Förarbevis för vattenskoter - kompletterande förslag

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-03-10

 Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal med fler än en leverantör inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. Om så inte är fallet är även fråga för om under vilka förutsättningar en sådan brist kan anses ha medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. (Mål nr 196-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6433-20).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-09

 Veckans inlägg handlar om ombud i tvistemål. Måste man ha ett ombud när man är part i ett sådant mål? Vilka krav ställer lagen på den som är ombud? Kan domstolen hjälpa den part som inte har ett ombud? Domaren Cecilia Mörner har skrivit inlägget.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-03-09

 Migrationsdomstolens skyldighet till utredning och individuell prövning i asylmål.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-09

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande hantering av batterikross, s.k. Black Mass

2021-03-09

 Göta hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående grovt miljöbrott som avsett hantering av batterikross, s.k. Black Mass

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-09

 

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Länk till den engelskspråkiga webbplatsen:

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål mot sex personer avseende grovt vapenbrott och försök till mord m.m.startar den 18 mars

2021-03-08

 Åklagaren har väckt åtal mot sex personer avseende grovt vapenbrott, försök till mord med mera. Huvudförhandling kommer att hållas i Attunda tingsrätt under 20 dagar med start den 18 mars 2021. En av dagarna är reservdag. En detaljerad huvudförhandlingsplan kommer att upprättas snarast möjligt. Planen är preliminär och kan komma att ändras med kort varsel.