Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot lagen som skyddar gravfriden vid vraket efter M/S Estonia

2023-03-29

 Hovrätten har i dag dömt två män som deltagit i ett filmteam som genomfört dykningar och filmningar vid vraket efter M/S Estonia. Antalet dagsböter har ändrats från 40 till 80.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer ut företagsbot för sprängolycka med dödlig utgång

2023-03-29

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om företagsbot för ett företag på grund av en tragisk dödsolycka den 7 oktober 2015 på företagets bergtäkt på Vångaberget, nordöstra Skåne. En 25-årig grävmaskinist som röjde efter en sprängning i berget avled sedan dolt kvarvarande sprängmedel detonerade och orsakade att en stor sten slungades in i grävmaskinshytten.

Share Öppna i ny flik

Välkommen till Öppen domstol lördagen den 1 april!

2023-03-28

 Lördagen den 1 april kl. 11.00–14.00 bjuder Nacka tingsrätt in allmänheten för att berätta mer om tingsrättens verksamhet. Det kommer bland annat att finnas möjlighet att se på rättegångsspel, följa med på syn och ställa frågor till medarbetare på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål 1877-22

2023-03-28

 Onsdagen den 29 mars 2023 kan det eventuellt bli aktuellt att förhör med en av de tilltalade hålls utan att åhörare tillåts närvara i sal 1.

Share Öppna i ny flik

Välkommen till Öppen domstol lördagen den 1 april!

2023-03-28

 Lördagen den 1 april kl. 11.00–14.00 bjuder Nacka tingsrätt in allmänheten för att berätta mer om tingsrättens verksamhet. Det kommer bland annat att finnas möjlighet att se på rättegångsspel, följa med på syn och ställa frågor till medarbetare på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-03-28

 Andra delen i serien Rättsprinciper och rättssäkerhet handlar om gärningsbeskrivningen. Åklagaren Stefan kallar den för domstolens ”spelplan”. Hur kommer det sig? Det reder vi ut i veckans inlägg på Domarbloggen. Vi tar återigen hjälp av åklagaren Stefan, domaren Niklas och försvarsadvokaten Matilda.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandlingen i mål om bland annat mord

2023-03-27

 Den 3 april 2023 kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen som gäller bland annat mord den 4 mars 2022. Huvudförhandlingen hålls i huvudsak i säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt, Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i 11 dagar. Förhandlingen börjar med sakframställningar rörande samtliga åtal som ingår i målet och är tänkt att pågå i tre dagar. Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Klargörande om vad som avses med skadeståndskrav

2023-03-27

 Två makar träffade ett avtal med en entreprenör om att denne skulle utföra arbeten på en kulturbyggnad. Vid utförandet av arbetena skadades byggnaden och en tvist om arbetets utförande uppkom mellan parterna. Entreprenören hade en ansvarsförsäkring i vilken det föreskrevs att skadeståndskrav måste anmälas till försäkringsbolaget inom ett år från det att entreprenören hade erhållit ett sådant krav. Högsta domstolen klargör i avgörandet vad som krävs för att en skadelidande ska anses ha framställt ett skadeståndskrav så att fristen börjar löpa.

Share Öppna i ny flik

Mord m.m. i Kramfors

2023-03-24

 Åklagaren väckte den 21 mars åtal mot en person som är misstänkt för mord, alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död, samt grovt gravfridsbrott. Rättegången i målet kommer att inledas den 3 april.

Share Öppna i ny flik

Man häktas för misstänkt mord i Taberg

2023-03-24

 En man i 20-årsåldern har idag häktats, på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna som hittats i ett skogsparti utanför Taberg.