Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2019-11-12

 Förvaltningsrätten meddelar dom rörande licens för spelverksamhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i förvaltningsrätten: Student får fortsätta studera

2019-11-12

 Lunds universitet har överklagat ett beslut från Högskolans avskiljandenämnd som gäller om en student kan avskiljas från sin pågående läkarutbildning efter att av ha dömts till två års fängelse för våldtäkt. Förvaltningsrätten bedömer inte att den studerande utgör en påtaglig risk för andra i sin utbildningsmiljö, vilket enligt lagen är en nödvändig förutsättning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grovt förtal

2019-11-12

 Den 21 och 25 november 2019 kommer tingsrätten att hålla huvudförhandling i ett i massmedia uppmärksammat mål där en kvinna står åtalad för grovt förtal genom att ha pekat ut en man som våldtäktsman på sociala medier under 2017 och 2018.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-11-11

 Fråga om vilket underlag från hälso- och sjukvården som krävs i ett ärende om personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att en sjukvårdsåtgärd ska kunna bedömas som egenvård (Mål nr 3763-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 503-19). 

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning

2019-11-11

 Tingsrätten har idag häktat en man från Motala. Han är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning under perioden den 11 november 2017 till den 2 november 2019 samt för sex fall av våldtäkt under perioden den 24 december 2017 till den 19 oktober 2019. Åklagaren ska väcka åtal senast den 25 november 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

27-årig kvinna som var åtalad för försök till mord och grov mordbrand frikänns

2019-11-11

 Kvinnan som var åtalad för att ha försökt förgifta sin sambo med bl.a. aconitin från Stormhatt och för att ha anlagt brand i det flerfamiljshus där familjen bodde, frikänns från åtalen för försök alternativt förberedelse till mord samt grov mordbrand. Hon döms dock till fängelse ett och ett halvt år för grov ekonomisk brottslighet

Share Öppna i ny flik

Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med ett mycket stort antal inblandade

2019-11-08

 Tingsrätten har sedan 2017 handlagt ett stort brottmål med häktad som bl.a. rör misstankar om grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. I målet är för närvarande en person häktad och ytterligare personer är misstänkta. Enligt preli-minär uppgift ska 96 personer höras såsom målsägande i målet.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om föreläggande för att minska bullerstörningar vid Boovallen

2019-11-08

 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har förelagt om vissa försiktighetsmått för att minska bullerstörningar vid Boovallen och beslutet har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2019-11-08

 Fråga om hur bestämmelserna om avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial som har lämnats och tryggats enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.

Share Öppna i ny flik

Advokats skadeståndsansvar för rådgivning

2019-11-07

 Högsta domstolen har tidigare avgjort frågor om en advokats skadeståndsansvar. Nyligen prövades ett mål om en advokat varit oaktsam vid sin processföring. Nu följer domstolen upp det avgörandet med ytterligare ett mål. Detta rör främst frågan om hur aktsamhetsbedömningen ska gå till när en advokat lämnat rådgivning i skattefrågor.