Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen avslår skadeståndstalan

2020-06-08

 Patent- och marknadsdomstolen har idag avslagit en skadeståndstalan gällande angrepp på företagshemligheter, avtalsbrott och upphovsrättsintrång.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-05

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av totalentreprenad för tvärbanan Kistagrenen

2020-06-05

 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning av Trafiknämnden i Region Stockholms upphandling av totalentreprenad för tvärbanan Kistagrenen mellan Bromma flygplats och Helenelund. Efter att det spanska bolaget COMSA SAU (COMSA) ansökt om överprövning gör domstolen bedömningen att det inte finns skäl att förkasta den vinnande anbudsgivaren.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

2020-06-05

 Ett uppdrag som programledare för ett radioprogram har huvudsakligen ansetts innefatta en överlåtelse av upphovsrätt och har beskattats med 6 procent mervärdesskatt (jfr RÅ 1999 ref. 9).

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk undersökning i fallet med Esmeralda

2020-06-05

 Norrköpings tingsrätt har idag förordnat att den 39-åriga kvinna, hemmahörande i Norrköping, som står under åtal för bl.a. mord och synnerligen grov misshandel på sitt barn Esmeralda ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Hon ska också stanna kvar i häkte eftersom det finns risk för att hon undandrar sig lagföring eller straff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-06-04

 Tillhandahållande av elsparkcyklar omfattas inte av den lägre mervärdesskattesats som gäller för personbefordran.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-06-04

 Regeringen har den 4 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2020-06-03

 

Fråga om en redovisning avseende utförd assistans som lämnats in till Försäkringskassan först efter det att slutavräkning gjorts enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken kan läggas till grund för utbetalning av assistansersättning (Mål nr 5677-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1133-18).

Share Öppna i ny flik

Gotlands vattenförsörjning – avtalet mellan Region Gotland och Cementa AB är lagligt

2020-06-03

 Tekniska nämnden beslutade att underteckna ett avtal med Cementa AB om förstärkt vattenförsörjning på Gotland. Förvaltningsrätten slår fast att Tekniska nämnden, som är ansvariga för vatten- och avloppsförsörjningen på Gotland, var behöriga att besluta om och underteckna avtalet.

Share Öppna i ny flik

De tilltalade i det s.k. ”chicken-race målet” döms för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott

2020-06-03

 Påföljden för de två unga männen, nu 20 respektive 19 år gamla, bestäms till skyddstillsyn och samhällstjänst i 200 respektive 160 timmar. Om fängelse istället skulle ha dömts ut skulle fängelse i 10 respektive 8 månader ha dömts ut sedan hänsyn tagits till deras ålder vid gärningen. De ska tillsammans betala skadestånd till målsägandena med 190 000 kr.