Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-06-11

 Regeringen har den 11 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten ogillar åtal för äktenskapstvång

2020-06-11

 Lunds tingsrätt ogillade i december förra året ett åtal avseende äktenskapstvång. Åklagaren överklagade domen och målet har nu prövats av hovrätten. Även hovrätten ogillar åtalet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild granskare i ekonomisk förening

2020-06-10

 

Särskild granskare i ekonomisk förening. (Mål nr 1896-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1969-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2020-06-10

 

Om den omständigheten att en försäkrads hjälpbehov har minskat till följd av ett byte från ett samhällsstöd till ett annat alltid utgör sådana väsentligt ändrade förhållanden att rätten till assistansersättning ska omprövas (Mål nr 1791-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6661-19).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en man på sannolika skäl misstänkt för mord 2004

2020-06-10

 

Åtal ska vara väckt senast den 8 juli 2020 klockan 11.00

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med yttrande i målet om Preemraff i Lysekil

2020-06-10

 Yttrande till regeringen kommer att ges måndagen den 15 juni 2020 kl. 14.00. I samband med det kommer Mark- och miljööverdomstolen att publicera ett pressmeddelande och hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Företagare döms för grovt bokföringsbrott

2020-06-10

 Informationsbristerna i ett antal fakturor som ett företag fått från leverantörer var så omfattande att företagets förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunde bedömas. Företagaren, som ansvarade för bokföringen, ansågs därför ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Eftersom försummelsen av bokföringsskyldigheten avsett ett belopp som var mycket betydande i relation till rörelsens omsättning och redovisade resultat och beloppet också i sig var mycket betydande ansågs bokföringsbrottet vara grovt.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling gällande mord

2020-06-10

 Häktningsförhandling gällande mord i oktober 2004 kommer att hållas kl. 12.30 i dag.

Share Öppna i ny flik

I Högsta domstolens mål Ö 335-20 angående resning avseende ansvar för mord meddelas avgörande den 12 juni 2020

2020-06-10

 

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende dödsskjutning i Borlänge.

2020-06-10

 Svea hovrätt har dömt den man som sommaren 2019 sköt en annan man till döds utanför Kupolen i Borlänge till 14 års fängelse för mord. Den man som överräckte mordvapnet har dömts till 10 års fängelse för medhjälp till mord. En kvinna har dömts för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grov misshandel.