Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förhandling gällande mord m.m. avslutad

2021-08-16

 Huvudförhandlingen i målet mot två tilltalade, där den ene är åtalad för mord och grovt vapenbrott den 18 april 2021 i Värnamo och den andre för grov misshandel på samma tid och plats, har idag avslutats.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot den s.k. Nytorgsmannen har kommit in till tingsrätten

2021-08-13

 Den man som i media kallats för Nytorgsmannen har idag åtalats för ett stort antal våldtäkter, varav en grov, samt viss annan brottslighet. Eftersom det omfattande förundersökningsmaterialet innehåller en rad sekretessbelagda uppgifter behöver tingsrätten tid att gå igenom materialet innan det kan lämnas ut. Den som beställer materialet får räkna med att det kan expedieras tidigast i början av nästa vecka (vecka 33).

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande grova bedrägerier och grova bidragsbrott avseende assistansersättning

2021-08-12

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt 18 personer med kopplingar till ett assistansbolag för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan och Göteborgs stad. Fyra personer har frikänts helt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande grovt skattebrott m.m. startar den 17 augusti

2021-08-10

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1845-21 gällande stor momshärva kommer att inledas den 17 augusti 2021. Förhandlingen kommer att hållas i sal 2 vid Göta hovrätt den 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 och 30 augusti samt den 13, 14, 15 och 16 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Undanröjd dom i det s.k. Vårdexpressenmålet

2021-08-09

 Hovrätten har idag undanröjt Malmö tingsrätts dom i det s.k. Vårdexpressenmålet. Målet har återförvisats till tingsrätten för förnyad handläggning. Skälet är att en nämndeman som deltagit i tingsrättens mål varit jävig.

Share Öppna i ny flik

Åtal om misstänkt mord efter att en man hittats död på Dumme mosse har inkommit till Jönköpings tingsrätt

2021-08-06

 Kammaråklagare Lisa Hedberg har inkommit med stämningsansökan gällande mord den 21 april 2021 vid Dumme mosse, Jönköpings kommun.

Share Öppna i ny flik

Ett upphandlat ramavtal har utfyllts med en regel om ensamrätt för en konsult

2021-07-30

 Ett ramavtal för vissa tjänster ingicks mellan en beställare och en konsult i enlighet med gällande regler om upphandling. Högsta domstolen kom med en objektiv metod för tolkning och avtalsutfyllnad fram till att avtalet medför en ensamrätt för konsulten och att det är ett avtalsbrott om beställaren köper tjänster som omfattas av avtalet från någon annan än konsulten.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande skjutningen i Gamlestaden

2021-07-29

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt 13 personer med kopplingar till kriminella nätverk till långa fängelsestraff. De döms för bland annat medhjälp till mord och förberedelse till mord. Tre personer har frikänts helt.

Share Öppna i ny flik

Dom mot läkare i mål om bedrägeri m.m.

2021-07-28

 Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i mål B 1417-21 avseende åtal för 7 fall av bedrägeri och osant intygande, grovt brott samt urkundsförfalskning vid 2 tillfällen av en läkare begångna under december 2020 och januari 2021. Tingsrätten dömer läkaren för de åtalade brotten i samtliga fall till fängelse i 1 år.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2021-07-27

 Den 13 november 2019 häktades en iransk medborgare misstänkt för grovt folkrättsbrott och mord begångna i Karaj, Iran 1988. Åklagaren har idag väckt åtal mot den häktade mannen för den misstänkta brottsligheten.