Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-10-01

 Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänslagen

2018-10-01

 Fråga om hur beräkningen av kostnaden för radio- och TV-avgift ska göras vid bestämmande av minimibelopp enligt 8 kap. 7 § och 8 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 1626-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7576-17).

Share Öppna i ny flik

Information om presskonferens i samband med att dom i målet gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" meddelas

2018-10-01

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 1 oktober 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Information about the press conference in connection with the judgement regarding "The Culture Profile"

2018-10-01

 ?The District Court will hold a press conference when the judgement is delivered on 1 October 2018 at 11.00 am.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om graviditetspenning

2018-10-01

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat om graviditetspenning ska utbetalas för samtliga dagar under en viss period eller bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.

Share Öppna i ny flik

The District Court sentences the person who in the media has been labeled “The Culture Profile” for rape to imprisonment for two years.

2018-10-01

 Stockholm District Court has today given its judgement in the criminal case regarding a person who in the media has been labeled “The Culture Profile”. The defendant is found guilty of rape committed during the night between the 5th and 6th of October 2011 and has been sentenced to imprisonment for two years. The injured party has been awarded compensation for damages.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer den person som i media benämns ”Kulturprofilen” för våldtäkt till fängelse i två år.

2018-10-01

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som gäller våldtäkt. Tingsrätten dömer den åtalade som i media benämns ”Kulturprofilen” för en våldtäkt som ägde rum mellan den 5 och 6 oktober 2011 till fängelse i två år. Skadestånd har dömts ut till målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Juryns svar på rättens frågor

2018-09-28

 Örebro tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen mellan Justitie-kanslern och den man som stått åtalad för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av material som publicerats på hemsidan www.nordfront.se.

Share Öppna i ny flik

Avgörande i ett överklagat mål om miljardskadestånd pga. oaktsam revision

2018-09-28

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål mellan bl.a. det norska kraftbolaget Troms Kraft A/S och revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB. Domen innebär att kraftbolagets yrkande om skadestånd om närmare två miljarder kr mot revisionsbyrån och en revisor avslås.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen tillämpar de nya reglerna i vapenlagen trots vissa brister i lagstiftningsförfarandet

2018-09-28

 Vid årsskiftet 2017/18 höjdes straffen för vapenbrott. Lagrådet riktade vid sin granskning av lagförslaget kritik mot bl.a. remissförfarandet och avstyrkte förslaget. Även riksdagen var kritisk till hur ärendet hade beretts, men antog regeringens förslag till höjda straff.