Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

2019-06-13

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag när makar i ett polygamt äktenskap är folkbokförda på skilda adresser. (Mål nr 1549-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3707-18).

Share Öppna i ny flik

Amerikansk dom om fastställt moderskap efter ett surrogatarrangemang erkänns i Sverige

2019-06-13

 Ett svenskt sambopar genomförde ett surrogatarrangemang i Kalifornien, USA, med donerat ägg och spermier från mannen. En amerikansk domstol förklarade att den svenska kvinnan var barnets rättsliga mor. Enligt Högsta domstolen är det nödvändigt att erkänna domen för att tillgodose barnets rätt till privatliv och för att uppfylla principen om barnets bästa.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för ett mord och ett mordförsök i Brandbergen

2019-06-13

 Tingsrätten har idag dömt två män för mord och försök till mord. Det gäller en händelse i ett bostadsområde i Brandbergen i augusti 2018, då de båda männen med knivar attackerade en annan man och en kvinna i hans sällskap. Straffet har för båda männen bestämts till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2019-06-13

 Regeringen har den 13 juni

Share Öppna i ny flik

Man misstänkt för bombhot av Malmö centralstation häktad

2019-06-13

 Den man som är misstänkt för att i måndags ha bombhotat Malmö Centralstation har idag häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-13

 Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-06-12

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dagens förhandlingar inställda

2019-06-12

 Området Garnisonen i Linköping har spärrats av. Tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden i Linköping ligger innanför avspärrningen. Alla dagens förhandlingar är därför inställda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-06-12

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat förberedelse till terroristbrott. Hovrätten frikänner den person som av tingsrätten dömdes för förberedelse till terroristbrott. Hovrätten fastställer tingsrättens frikännande dom mot en annan person som varit åtalad för samma brott. Båda dessa personer och ytterligare en annan person döms, precis som i tingsrätten, för brott mot den så...

Share Öppna i ny flik

NCC förlorar entreprenadtvist

2019-06-12

 NCC Sverige AB (NCC) byggde på uppdrag av Västra Götalandsregionens (VGR) den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården för kontraktssumman 499 miljoner.