Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fyra tidigare Ericsson-anställda frikänns från åtal om grov bestickning

2022-06-21

 En enig tingsrätt har idag frikänt fyra tidigare Ericsson-anställda från åtal om grov bestickning. Skälen för det är i huvudsak att åklagaren inte har lyckats bevisa att två av de tre påstådda mottagarna av mutor eller otillbörliga belöningar ingår i den begränsade krets av mutbara personer som anges i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Vad gäller den tredje påstådda mottagaren har åklagaren inte lyckats visa att mutor eller otillbörliga belöningar lämnats till denne.

Share Öppna i ny flik

Två polismän döms till vardera ett års fängelse

2022-06-21

 Polismännen, som bland annat var åtalade för olaga frihetsberövande, falsk tillvitelse och misshandel, döms för att ha ljugit om att en oskyldig person hade hotat dem.

Share Öppna i ny flik

Två döms för sprängning av polishuset

2022-06-21

 Tingsrätten dömer två personer för att ha varit delaktiga i sprängningen av polishuset i Helsingborg i oktober 2017. En tredje person frikänns.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-20

 Örebro tingsrätt har avslutat huvudförhandlingen i målet. Dom kommer att meddelas den 27 juni 2022, klockan 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-20

 Dom i mål om rättsprövning .

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-20

 Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-17

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om anslutning av enskild väg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-06-17

 Domen i B 3622-21 är framflyttad från den 17 juni 2022 till den 23 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

Fråga om rättegångskostnader

2022-06-17

 

Frågan i målet har varit om en part genom vårdslöshet eller försummelse i rättegången i Patent- och marknadsdomstolen har orsakat rättegångskostnader för motparten och om parten därför är skyldig att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken ersätta dessa kostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det i detta fall inte fanns förutsättningar att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalke...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-06-17

 Regeringen har den 16 juni 2022 utnämnt: