Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen tas om i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-11-21

 Tingsrätten har beslutat att huvudförhandlingen som bland annat rör försök till mord och förberedelse till mord under perioden den 2 augusti till den 23 november 2020 ska tas om.

Share Öppna i ny flik

Två 18-åringar döms för skjutningen på Gamlegårdens köpcentrum i Kristianstad

2022-11-21

 Hovrätten ändrar delvis tingsrättens dom. En 22-åring frikänns helt medan hovrätten dömer en 18-åring som tingsrätten frikänt. En annan 18-åring döms även i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2022-11-18

 Lottning har ansetts tillåtet för att begränsa antalet likvärdiga anbudssökande vid en offentlig upphandling enligt det selektiva förfarandet.

Share Öppna i ny flik

Inte rätt av Tullverket att stoppa export till Ryssland

2022-11-17

 Tullverket har inte visat att varor för export till Ryssland är föremål för förbud. Förvaltningsrätten upphäver därför Tullverkets beslut och frigör varorna till export.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten friar en av de mordbrandsåtalade i Ängelholm

2022-11-17

 Helsingborgs tingsrätt dömde den 5 september 2022 två unga män för grov mordbrand efter en anlagd brand på ett HVB-hem i Ängelholm den 16 mars i år. Hovrätten frikänner nu en av dem.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst

2022-11-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det för rätt till sjukpenning vid psykiatriska tillstånd inte krävs att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.

Share Öppna i ny flik

Sjukpenning

2022-11-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-11-16

 Fråga om kravet på stadigvarande användning i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) innebär att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas för lokaluthyrning när lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta (Mål nr 5329-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 206-21).

Share Öppna i ny flik

Lärare döms för ett flertal sexualbrott mot barn till fängelse i 4,5 år

2022-11-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en lärare på en låg- och mellanstadieskola i Borås åtalats för brott mot 15 elever.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-15

 Den här veckan skriver domaren Fredrik Nydén om snabbare lagföring för unga lagöverträdare. Projektet snabbare lagföring har tidigare varit inriktat på myndiga lagöverträdare, men nu finns också ett eget snabbspår för de personer som är mellan 15 och 17 år gamla och som misstänks för brott.