Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-01-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grova bidragsbrott vid personlig assistans

2022-01-26

 I mål om s.k. assistansbedrägerier dömer hovrätten för grova bidragsbrott, i stället för grova bedrägerier, och sätter ned fängelsestraffens längd. Skadestånden för huvudgärningsmännen står fast.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord i Älta

2022-01-25

 Nacka tingsrätt har idag dömt en man för att ha mördat sin sambo i en lägenhet i Älta i april 2021. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-01-25

 I veckans inlägg träffar vi Anton Ishak som tidigare har varit notarie på Södertörns tingsrätt. Anton har siktet inställt på att bli ordinarie domare och han berättar om sin studietid och tiden som notarie samt hur det går till om man som notarie söker vidare till hovrätten för att gå den s.k. domarutbildningen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om förberedelse till mord

2022-01-24

 Huvudförhandlingen i målet kommer att påbörjas tisdagen den 25 januari 2022 klockan 09.00.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-01-24

 Regeringen har den 20 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Nytt telefonnummer

2022-01-23

 Från och med den 24 januari 2022 byter Göteborgs tingsrätt telefonnummer till 031-743 60 00

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det så kallade Notviken-målet

2022-01-21

 Som tidigare meddelats kommer huvudförhandlingen att inledas den 1 februari 2022 kl. 9.00 i sal 2 på Luleå tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-01-21

 Ett Jersey Private Ltd har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Malmö stad nekas miljötillstånd för utfyllnad i Norra Hamnen

2022-01-21

 Mark- och miljödomstolen har idag avslagit Malmö kommuns ansökan om att få tillstånd att fylla ut ett vattenområde om cirka 26 hektar i Norra Hamnen. Domstolen har bedömt att utfyllnaden strider mot EU:s vattendirektiv samt mot miljöbalken.