Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Oklarhet i lagstiftning gällande vindkraft till havs

2021-12-09

 Till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har två ansökningar om vindkraft till havs utmed kusten i Gävleborgs län inkommit. Ansökningarna kommer från två olika sökanden och avser till viss del samma område. Fråga har uppkommit om hur det kan vara möjligt?

Share Öppna i ny flik

Lycksele tingsrätt - ett föredöme

2021-12-08

 Tidningsutgivarna (TU) har instiftat ett helt nytt pris – Offentlighetspriset. Mottagare blev Lycksele tingsrätt, som alltså är först ut bland Sveriges myndigheter att få priset.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-12-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en ny prövning ska göras av om det finns särskilda skäl att lämna assistansersättning för deltagande i viss verksamhet vid byte av samhällsstöd. (Mål nr 280-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2555-20).

Share Öppna i ny flik

Svensk domstols behörighet i vårdnadsmål enligt Bryssel II-förordningen

2021-12-08

 I rättsfallet tar Högsta domstolen ställning till vad uttrycket ”alla parter i förfarandet vid den tidpunkt då talan väcks” i artikel 12.3 i Bryssel II-förordningen betyder och vad som krävs för att en domstols behörighet ska anses förenlig med ”barnets bästa”.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för bland annat grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott

2021-12-08

 Eskilstuna tingsrätt har i dag dömt två män för flera grova sexualbrott riktade mot två unga barn. Männen döms till fängelse elva år och sex månader respektive tio år och sex månader. Männen ska tillsammans betala drygt en miljon kronor i skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2021-12-07

 Resning.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten meddelar domar i mål om licensjakt på varg

2021-12-07

 Förvaltningsrätten i Luleå har idag meddelat domar i 8 mål som rör licensjakt på varg. Bakgrunden är att fem olika länsstyrelser har beslutat om licensjakt på totalt högst 33 vargar i sex olika revir; jakten får bedrivas från den 2 januari 2022 till och med 15 februari 2022.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-12-07

 Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den nyligen presenterade utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (SOU 2021:64). Rådmannen Erika Bergman, som arbetar vid Södertörns tingsrätt, var sekreterare i utredningen. Erika berättar för oss om vilka förslag utredningen lagt fram, hur hon kom att få uppdraget som utredningssekreterare och vad hennes uppdrag inneburit.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling gällande grovt bedrägeri avslutad, dom meddelas 21 december

2021-12-07

 Tingsrätten har den 7 december haft huvudförhandling mot en man i 40-års åldern som står åtalad för grovt bedrägeri där Svenska dreverklubben är målsägande. Dom kommer att meddelas den 21 december kl. 14,00.

Share Öppna i ny flik

Rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa AB

2021-12-07

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 7 december tagit emot en ansökan från Urbergsgruppen Sverige om rättsprövning av regeringens beslut den 18 november 2021 att ge Cementa AB ett tidsbegränsat tillstånd till täkt av kalksten i Slite, Gotlands kommun. Föreningen yrkar att regeringens beslut ska upphävas och att det tills vidare inte ska gälla. Föreningen yrkar även att Högsta förvaltningsdomstolen ska hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen ...