Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i målet om omarrondering Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

2021-06-23

 Mark- och miljööverdomstolen har meddelat beslut i fråga om prövningstillstånd i målet om omarronderingen Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver beslut om toalettpauser för anställda på Pågatågen

2021-06-23

 Arbetsmiljöverket har beslutat att Arriva Sverige AB ska se till att anställda på Pågatågen inom viss tid får paus för att kunna använda personaltoalett. Kammarrätten har nu upphävt beslutet.

Share Öppna i ny flik

En 26-årig man döms i dag för mord på en 17-årig man på Idunsgatan i Malmö

2021-06-23

 En 26-årig man döms i dag för mord på en 17-årig man den 3 november 2020 på Idunsgatan i Malmö. Samtidigt frias de två personer som stått åtalade för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i mål med s.k. Encrochatbevisning

2021-06-23

 Tingsrätten har i dag i mål nr B 5057-20 dömt flera personer till långa fängelsestraff för bl.a. förberedelse till mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott och allvarlig narkotikabrottslighet. Vidare har tingsrätten beslutat om förverkande av kontanter till ett värde av närmare en halv miljon kr samt förpliktat tre av de dömda att utge 360 000 kr, 1 440 000 kr och 4 420 000 kr som förverkat värde av bl.a. narkotika som förvärvats i överlåtelsesyfte.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en man för grovt artskyddsbrott och smuggling gällande särskilt hotade, sällsynta och skyddsvärda arter av reptiler

2021-06-23

 Tingsrätten har i dag dömt en man för grovt artskyddsbrott och smuggling gällande arter av reptiler som är utrotningshotade eller riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln med dem kontrolleras. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år.

Share Öppna i ny flik

Olagligt med förbud mot huvudduk i skolan

2021-06-23

 Enligt Kammarrätten i Göteborg strider det mot både regeringsformen och Europakonventionen att förbjuda elever eller personal i skolverksamhet att bära huvudduk.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett aktiebolag som äger drygt 90 procent av andelarna i ett annat aktiebolag är ett moderföretag till detta bolag enligt bestämmelserna om koncernbidrag trots att de andelar som ägs av minoritetsägaren ger en företrädesrätt till såväl utdelning som del i bolagets tillgångar vid likvidation. Frågan om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet har emellertid inte ansetts kunna prövas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-22

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

Share Öppna i ny flik

Förbudet mot produkter från Huawei i svenska 5G-nät står fast

2021-06-22

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om ersättning till offentlig försvarare som bedriver verksamhet från flera kontor

2021-06-22

 Frågan i målet var om en offentlig försvarare med lokalkontor på domstolsorten kan få bifall till sin begäran om ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med resa mellan huvudkontoret och domstolen.