Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Äntligen vänder det - trots pandemin ett positivt resultat 2020 för Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

2020-12-28

 Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Med undantag för några enstaka år har successivt antalet inneliggande och ännu inte avgjorda ärenden ökat år från år. Samma sak har gällt för handläggningstiderna. I år kan man dock se ett tydligt trendbrott.

Share Öppna i ny flik

Man dömd till fängelse på livstid för mord på sin mamma

2020-12-28

 Attunda tingsrätt dömde i dag en 31-årig man till fängelse på livstid för att ha mördat sin mamma vid hennes villa i Järfälla.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsanpassningsbidrag

2020-12-23

 Bostadsanpassningsbidrag har inte ansetts kunnat lämnas till inköp och installation av ett rullstolsgarage.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-12-23

 Tillhandahållande av myggbekämpningstjänster har ansetts utgöra omsättning av tjänst enligt mervärdesskattelagen (1994:200), när en del av ersättningen för tjänsterna utgörs av statliga bidrag som utbetalas till den som tillhandahåller tjänsterna och inte till beställaren av dem.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-12-23

 Promemorian Covid-19-lag

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten sekretessprövar Stig Engström-utredningen

2020-12-22

 Polismyndigheten har efter begäran lämnat ut ett stort antal uppgifter i den del av utredningen om mordet på Olof Palme som gäller Stig Engström (den så kallade Skandiamannen) som misstänkt gärningsman.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-22

 Dom angående tillämpning av Barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-12-22

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad talan

2020-12-22

 En skrivelse av vilken det uttryckligen framgår att den inte utgör ett överklagande kan inte tolkningsvis ges innebörden av att det ändå är fråga om ett sådant, även om skrivelsen ger uttryck för missnöje med ett beslut.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2020-12-22

 Ansökan om rättsprövning gällande beslut om att inte meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot skoterkörning enligt terrängkörningsförordningen.