Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om påstådd matchfixning

2018-12-06

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där två personer har stått åtalade för grovt givande av muta. Tingsrätten har bedömt att det får anses utrett att de två åtalade personerna gjorde närmanden mot en AIK-målvakt om s.k. matchfixning, vilket målvakten genast förklarade att han inte var intresserad av. Domstolen har funnit att samtalet parterna emellan inte har haft ett...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord

2018-12-05

 Åklagaren har väckt åtal mot en 29-årig man för mord. Enligt åtalet har mannen i april 2018 dödat en kvinna i Åhus.

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt slutar ta emot fax

2018-12-04

 Tingsrätten har sedan tidigare slutat att skicka dokument via fax. Från och med den 1 januari 2019 kommer tingsrätten inte heller att ta emot dokument via fax.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om underhållsstöd

2018-12-04

 Frågan gäller underhållsstöd; fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Domarutbyte i England - nytt inlägg på domarbloggen

2018-12-04

 I veckans blogginlägg skriver domaren Elin Carbell-Brunner om sina erfarenheter av den brittiska domstolsvärlden.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn via nätet m.m. - B 765-17 vid Borås tingsrätt

2018-12-04

   Borås tingsrätt avslutade i dag den 4 december 2018 ett omfattande mål gällande misstanke om olika former av sexuella övergrepp mot barn m.m. där brotten huvudsakligen skett via sociala medier som Snapchat och Yellow (numera Yubo). Tingsrätten har vid överläggning funnit att det har presenterats övertygande bevisning om att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett stort antal olika forme...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-04

 När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål underhållsstöd

2018-12-04

 Målet gäller vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” och när föräldrar ska anses göra det vid tillämpning av reglerna om underhållsstöd. I målet uppkommer även frågan om vem som är part i mål om rätt till underhållsstöd.

Share Öppna i ny flik

Föräldrapar döms för förberedelse till äktenskapstvång

2018-12-04

 Hovrätten dömer föräldrarna till en då 13-årig flicka från Syrien för förberedelse till äktenskapstvång. Den man som skulle gifta sig med flickan frikänns.

Share Öppna i ny flik

Unionsrättens företräde har medfört att en talan har avvisats trots att den invändning som avvisningen har grundats på hade gjorts för sent

2018-12-04

 En person med hemvist i Finland stämdes inför en svensk domstol. Svaranden invände mot svensk domsrätt i ett svaromål som inkom till tingsrätten först efter anståndstidens utgång. Enligt svensk processrätt hade invändningen då förfallit.