Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-04

 När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål underhållsstöd

2018-12-04

 Målet gäller vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” och när föräldrar ska anses göra det vid tillämpning av reglerna om underhållsstöd. I målet uppkommer även frågan om vem som är part i mål om rätt till underhållsstöd.

Share Öppna i ny flik

Föräldrapar döms för förberedelse till äktenskapstvång

2018-12-04

 Hovrätten dömer föräldrarna till en då 13-årig flicka från Syrien för förberedelse till äktenskapstvång. Den man som skulle gifta sig med flickan frikänns.

Share Öppna i ny flik

Unionsrättens företräde har medfört att en talan har avvisats trots att den invändning som avvisningen har grundats på hade gjorts för sent

2018-12-04

 En person med hemvist i Finland stämdes inför en svensk domstol. Svaranden invände mot svensk domsrätt i ett svaromål som inkom till tingsrätten först efter anståndstidens utgång. Enligt svensk processrätt hade invändningen då förfallit.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet med den person som i media benämns som ”kulturprofilen”.

2018-12-03

 Hovrätten dömer den person som i media benämns ”kulturprofilen” för två våldtäkter under hösten 2011. Påföljden bestäms till två och ett halvt års fängelse. Målsäganden får skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om efterlevandeförmån

2018-12-03

 Fråga om förutsättningarna för att en skada till följd av ett olycksfall på arbetsplatsen kan bedömas som en arbetsskada i den mening som avses i 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 2693-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 232-17).

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten beviljar Västerås kommun tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg

2018-12-03

 Förvaltningsrätten har idag beviljat Västerås kommun tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg. Tillståndet gäller mellan kl. 16.00 och kl. 03.30 varje dag och lagring av inspelade bilder medges i 30 dagar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad gällande mord i Östberga

2018-12-03

 Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande en skjutning i ett garage i Östberga i augusti 2017 avslutades den 30 november 2018.

Share Öppna i ny flik

Eksjö tingsrätt meddelar dom i målet om våldtäkt på en skola i Nässjö.

2018-11-30

 Tingsrätten dömer den åtalade för våldtäkt, olaga hot och sexuellt ofredande när det gäller de gärningar som riktats mot en lärare i Nässjö. Tingsrätten dömer även den åtalade för ytterligare brott, bland annat tillgrepp av fortskaffningsmedel och brukande av falsk urkund. Påföljden bestäms till fängelse i två år varvid tingsrätten beaktat den åtalades ålder. Målsäganden får begärt skadestånd f...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2018-11-30

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till vad som avses med begreppet sjukperiod i socialförsäkringsbalken.