Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-09

 En utlänning som utvisats av allmän domstol på grund av brott och som därefter ansöker om asyl kan ha rätt till offentligt biträde vid prövningen hos Migrationsverket.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för man och kvinna som utsatte barn för sexuella övergrepp (mål B 2124–20)

2021-07-09

 Kalmar tingsrätt har idag meddelat dom i det omfattande mål där en man och en kvinna åtalats för en stor mängd grova våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot två små barn. Mannen döms för bland annat 181 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i 13 år och 6 månader. Kvinnan döms för bland annat 14 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i 8 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-08

 Återkallelse av alternativ skyddsstatusförklaring vid ändrade personliga förhållanden.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten halverar skattetillägg

2021-07-08

 Det har gått mer än tre år sedan ett bolag fick veta att det kunde komma att få skattetillägg. Kammarrätten befriar bolaget från hälften av skattetillägget eftersom handläggningen hos förvaltningsrätten och i kammarrätten tagit oacceptabelt lång tid.

Share Öppna i ny flik

Leverantörsfakturor betalas på förfallodag

2021-07-08

 Riksgälden har den 1 juli rekommenderat myndigheterna att återgå till normal rutin och betala leverantörsfakturor på förfallodagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-07-08

 Regeringen har den 8 juli 2021 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omfattande sexualbrott mot barn i Västerort

2021-07-08

 Tingsrätten har idag dömt en 67-årig man till ett långt fängelsestraff för bland annat grova sexualbrott mot barn samt grovt barnpornografibrott. Mål: B 5663–20

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående sexuella övergrepp mot barn

2021-07-07

 Den 9 juli klockan 11:00 meddelar Kalmar tingsrätt dom i mål där en man och en kvinna har åtalats för en stor mängd grova våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot barn (mål B 2124-20).

Share Öppna i ny flik

Förvaltare och gode män var inte behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad

2021-07-07

 Högsta domstolen har avgjort två mål om förvaltares respektive gode mäns behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för huvudmannens räkning. Domstolen gör bedömningen att förvaltare och gode män endast under vissa förutsättningar har sådan behörighet och att det i målen inte förelegat sådana omständigheter.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord

2021-07-07

 En man döms av Solna tingsrätt till livstids fängelse för mord. Två andra män döms för människorov, rån och grovt vapenbrott till längre fängelsestraff. Mål: B 11064-20 och B 5716-20