Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst och föräldrapenning

2021-11-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om arbete som utförs för en svensk arbetsgivare på distans från ett annat land kan anses utgöra arbete i Sverige i socialförsäkringsbalkens mening. (Mål nr 2329-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8154-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal

2021-11-05

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är vad som avses med ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för en legitimerad receptarie. (Mål nr 2321-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7861-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2021-11-04

 Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3202-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5998-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2021-11-04

 Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3274-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5388-20).

Share Öppna i ny flik

Polisman frias från åtal

2021-11-04

 Alingsås tingsrätt har idag frikänt den polisman som varit åtalad för tjänstefel och vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

Den så kallade Nytorgsmannen döms för ett stort antal sexualbrott

2021-11-04

 Tingsrätten har idag dömt den så kallade Nytorgsmannen till fem års fängelse för 35 olika brott. Han döms också att betala skadestånd med drygt 1,1 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Chef lämnar uppdrag

2021-11-03

 Idag har nuvarande lagman på Förvaltningsrätten i Karlstad, Marie-Jeanette Axélius Friberg, meddelat att hon lämnar sitt uppdrag på domstolen. Anledning är resultatet i senaste medarbetarundersökningen kopplat till lagmannens ledarskap.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

2021-11-03

 Bostadstillägg; fråga om värdet av en bostad som var permanentbostad den 31 december ska tas upp som tillgång när rätten till bostadstillägg prövas under det efterföljande året, om bostaden inte längre är permanentbostad när prövningen görs. (Mål nr 811-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6281-20).

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2021-11-03

 Regeringen har den 3 november 2021

Share Öppna i ny flik

Reviderad huvudförhandlingsplan i tingsrättens mål med bevisning från Encrochat

2021-11-03

 Planen följer i stort den tidigare publicerade planen. Justering har gjorts beträffande den 11 och 22 november samt den 11 och 12 januari.