Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ung man döms till livstids fängelse för mord vid Söderberga allé

2022-03-16

 En enig tingsrätt kommer i ett mål med omfattande Anom-bevisning fram till att en 23-årig man har dödat en annan man genom att skjuta denne flera gånger med en pistol. Mordet begicks på öppen gata mitt i ett tätbebyggt bostadsområde och i princip inför ögonen på den avlidnes flickvän. Mannen döms till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-15

 Hur ser personer från de rättsvårdande myndigheterna på sina fiktiva kollegor som finns i böcker, på TV och på film? Under tre veckor kommer bloggen att ställa den här frågan till olika yrkeskategorier. Först ut att besvara frågan är åklagarna och domarna.

Share Öppna i ny flik

En tvist mellan ett aktiebolag och dess VD var en arbetstvist

2022-03-15

 Ett aktiebolag väckte en skadeståndstalan mot bolagets tidigare VD. Bolaget fick bifall till sin talan i både tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen har funnit att det var fråga om en arbetstvist och har därför undanröjt hovrättens dom och överlämnat målet till Arbetsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer 24-årig man för mord

2022-03-15

 I december dömde Eksjö tingsrätt en 24-årig nederländsk medborgare för bl.a. mord till livstids fängelse. Även hovrätten dömer honom för mord, men bestämmer påföljden till fängelse i 18 år. Han utvisas också ur Sverige på obegränsad tid.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-03-14

 En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats eftersom det inte har ansetts lämpligt att meddela förhandsbesked som avser förhållanden som kan aktualiseras först vid en obestämd tidpunkt långt fram i tiden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-03-11

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om kostnadsansvar efter upphävt konkursbeslut i hovrätten

2022-03-11

 Gäldenär fick svara för egen rättegångskostnad i hovrätten på grund av att hon ansågs ha orsakat onödig rättegång.

Share Öppna i ny flik

Både fällande och friande domslut i tingsrättens encrochat-mål

2022-03-11

 13 personer döms till fängelse mellan sex månader och sju år, medan två personer frias helt. Så blir utgången i en omfattande rättegång med information från encrochat som nyligen avslutats i Malmö tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-03-10

 Offentlig upphandling; fråga om det är tillåtet att använda lottning för att begränsa antalet kvalificerade anbudssökande i ett selektivt förfarande. (Mål nr 7741-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4835-21).

Share Öppna i ny flik

Kravbrev som skickats till en gäldenär som var satt under förvaltarskap avbröt inte preskriptionstiden

2022-03-10

 Gäldenären hade sedan 2005 förvaltare. Innan han fick förvaltare hade han ådragit sig skulder till ett telekomföretag och hade förpliktats att betala skulden genom ett beslut (utslag) av Kronofogdemyndigheten. Ett inkassobolag hade övertagit fordran och årligen skickat flera kravbrev till honom. Bolaget begärde under 2019 verkställighet av utslaget.