Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa AB

2021-12-07

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 7 december tagit emot en ansökan från Urbergsgruppen Sverige om rättsprövning av regeringens beslut den 18 november 2021 att ge Cementa AB ett tidsbegränsat tillstånd till täkt av kalksten i Slite, Gotlands kommun. Föreningen yrkar att regeringens beslut ska upphävas och att det tills vidare inte ska gälla. Föreningen yrkar även att Högsta förvaltningsdomstolen ska hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen ...

Share Öppna i ny flik

Nya datum för den fortsatta förhandlingen i mål om mord på Årstabron

2021-12-06

 Efter inställda förhandlingsdagar den 2, 3 och 6 december 2021 kan tingsrätten meddela följande beträffande de förhandlingsdagar som återstår. Målet kommer fortsätta den 7 december 2021 och sedan hållas som planerat den 13–14 december 2021. Därefter har tingsrätten bokat in två nya förhandlingsdagar: den 16–17 december 2021.

Share Öppna i ny flik

De tilltalade i Hällbymålet döms till sju års fängelse

2021-12-06

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet rörande människorov med mera på Hällbyanstalten i juli 2021. Två män åtalades för att bland annat ha tagit två kriminalvårdare som gisslan och för att ha försökt utpressa Kriminalvården. De tilltalade har erkänt stora delar av händelseförloppet.

Share Öppna i ny flik

Polisman som uteblev från vittnesförhör fick betala vite

2021-12-03

 En polisman hade kallats att vittna i en rättegång. Kallelsen var förenad med ett vite på 4 000 kr. Polismannen inställde sig inte eftersom han utförde annat uppdrag i tjänsten. Han kunde inte visa att han i förväg anmält till sin arbetsgivare att han skulle vittna och trots detta blivit beordrad att utföra annat arbete i tjänsten. Polismannen fick därför betala vitet.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om tolkning av testamente

2021-12-03

 Ett förordnande i ett testamente som föreskrev att en fastighet skulle tillfalla en brorsdotter har tolkats så att förordnandet omfattade flera fastigheter.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner bland andra en tidigare ordförande i Östersunds fotbollsklubb från åtalet för grov trolöshet mot huvudman m.m.

2021-12-03

 Hovrätten för Nedre Norrland har idag ändrat Ångermanlands tingsrätts dom och frikänt en tidigare ordförande i Östersunds fotbollsklubb, en företagare från Sollefteå och en person som arbetat på PEAB från samtliga åtal och avslagit åklagarens talan om näringsförbud mot ordföranden och företagaren.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-12-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett villkor om återköp till marknadsvärde vid avslutad anställning inte har lett till att köpoptioner förlorar sin karaktär av värdepapper.

Share Öppna i ny flik

Riksåklagaren ska yttra sig i Allramålet

2021-12-02

 Högsta domstolen har beslutat att riksåklagaren och Pensionsmyndigheten ska svara på överklagandena i Allramålet.

Share Öppna i ny flik

Bevisbörda i mål om försäkringsersättning

2021-12-02

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller frågor om bevisbörda och beviskrav i mål om försäkringsersättning för anlagd bilbrand.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-01

 Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig på avdrag för koncernbidrag som ska lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering.