Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett konkursbo har ansetts inte ha behörighet att väcka en skadeståndstalan efter att konkursen avslutats

2023-02-09

 I syfte att få till stånd efterutdelning sedan en konkurs avskrivits väckte konkursboet en skadeståndstalan mot konkursgäldenärens maka. Högsta domstolen har kommit fram till att konkursboet inte ska anses ha behörighet att väcka den aktuella talan.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-02-09

 

Regeringen har den 9 februari 2023:

  • utnämnt Johan Alvner att vara rådman i Örebro tingsrätt
  • utnämnt Tomas Alvå att vara rådman i Uddevalla tingsrätt
  • anställt Johanna Carlsson på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-02-08

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det är av synnerlig vikt att uppgifter om identiteten på en person under 15 år inte röjs (Mål nr 3936-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2227-22).

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten inhiberar beslutet om återkallelse av Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-07

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 31 januari 2023 att dra in Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarverksamhet och hemtjänst.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-07

 Nu är det på nytt möjligt för jurister som är i början av sin domarkarriär att tjänstgöra vid Europadomstolen. I veckans inlägg berättar vår gästskribent Alicia Mossmann mer om den här möjligheten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-02-07

 Vid tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse har en kommunal nämnd som utövar tillsyns- och kontrollverksamhet på miljö- och hälsoskyddsområdet inte ansetts vara en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt vid Uppsala tingsrätt gällande bl.a. försök till mord och synnerligen grovt narkotikabrott

2023-02-06

 Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt 13 personer som är misstänkta för bl.a. försök till mord, förberedelse till mord och synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att pågå under februari och mars.

Share Öppna i ny flik

41-årig man döms för två mord i Mälarhöjden

2023-02-06

 Tingsrätten har i dag dömt en 41-årig man för mord på två personer, en 43-årig kvinna och en 6-årig pojke, i Mälarhöjden den 26 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kamerabevakning

2023-02-06

 Fråga om intresseavvägningen mellan kamerabevakningsintresset och den enskildes intresse av inte bli bevakad när fråga är om en kommuns kamerabevakning under dagtid och tidig kväll av centrala platser i en stadskärna.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen för att få klarlagt om laddning av elfordon i en laddningsstation innebär att användare av elfordon ska anses förvärva el i mervärdesskatterättslig mening och, om så är fallet, från vem leveransen sker.