Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående försök till mord i stadsdelen Ryd meddelas kl 15

2022-03-04

 Tiden ändrad från 11.00 till 15.00

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms till sex års fängelse för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse.

2022-03-04

 Kvinnan döms för att hon inte förhindrat att hennes son, då 12–15 år, rekryterades och användes som barnsoldat för IS räkning i den väpnande konflikten i Syrien.

Share Öppna i ny flik

En av fyra åtalade unga män döms för mord i Husby Centrum

2022-03-04

 En ung man döms för mord till fängelse i nio år och tio månader. De övriga tre åtalade frikänns, eftersom tingsrätten inte anser att bevisningen mot dem räcker för en fällande dom.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en person för anstiftan av mord och en för mord, i stället för medhjälp till mord

2022-03-04

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål, det s.k. Gamlestads-målet. Målet handlar om ett mord på en man i Gamlestaden den 3 maj 2020 samt förberedelse till mord på den mördade mannens släktingar.

Share Öppna i ny flik

Ingen dröjsmålsränta vid sen utbetalning från Kronofogdemyndigheten

2022-03-03

 Högsta domstolen har slagit fast att Kronofogdemyndigheten inte är skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen vid dröjsmål med utbetalning av influtna medel i samband med utmätning.

Share Öppna i ny flik

En person som har avstängts från att delta i högskoleprovet under två år har också kunnat åtalas för osann försäkran.

2022-03-03

 Efter att ha bedömt att en deltagare hade fuskat vid ett högskoleprov beslutade Universitets- och högskolerådet att återkalla provresultatet och att stänga av deltagaren från att göra provet på nytt under en period av två år. Lite senare åtalades provdeltagaren för att i samband med provet ha undertecknat en försäkran på heder och samvete om att svaren lämnades utan användning av otillåtna hjälpmedel, trots att försäkran var osann. Frågan har nu varit om åtalet kan prövas eller om det ska avvisas med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2022-03-03

 Regeringen har den 3 mars 2022 utnämnt Mikael Forsgren att vara lagman i Umeå tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Inget vite för Kronfågel AB

2022-03-02

 Förvaltningsrätten i Linköping avslår Länsstyrelsen i Södermanlands läns ansökan om utdömande av vite, eftersom vitesföreläggandet som ligger till grund för ansökan inte uppfyller kravet på tydlighet.

Share Öppna i ny flik

Make eller sambo kan inte överta ett hyresavtal som är ogiltigt på grund av hyresgästens svek vid avtalets ingående

2022-03-02

 Högsta domstolen har prövat hur förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen å ena sidan, och jordabalkens regler om rätt för makar eller sambor att överta en hyresrätt å den andra, ska bedömas.