Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Reglerna om förnyelse av försäkring förklaras

2021-09-01

 Försäkringstagaren och hans familj skulle på grund av studier bo i Thailand under en period. För familjens vistelse där tecknade försäkringstagaren en konsumentförsäkring för tillfällig utlandsvistelse. Försäkringen förnyades vid några tillfällen för olika långa perioder. Försäkringsbolaget nekade sedan att förnya försäkringen. Försäkringstagaren ville i domstol få fastställt att familjen hade rätt att förnya försäkringen. Högsta domstolen kom fram till att parterna hade avtalat på ett sådant sätt att försäkringstagaren inte hade rätt att förnya försäkringen....

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-08-31

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökan eftersom domstolen ansåg att det inte var av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågeställningen besvarades genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-08-31

 Lite då och då kommer Domarbloggen att berätta om det internationella arbetet som Sveriges Domstolar bedriver. I veckans inlägg berättar Anna Liljenberg Gullesjö om sin tid som projektkoordinator/långtidsexpert för ett projekt i Bosnien-Hercegovina. Nu är Anna tillbaka på Stockholms tingsrätt där hon arbetar som rådman.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-08-31

 Fråga om förutsättningarna för att fastställa en sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som har en anställning som varar kortare tid än sex månader (Mål nr 625-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1811-20).

Share Öppna i ny flik

60-åring dömd för mord

2021-08-30

 Jönköpings tingsrätt har i dag dömt en 60-årig man för att uppsåtligen ha dödat en 37-årig man i Värnamo i april 2021. 60-åringen döms för mord och påföljden bestäms till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

41-årig man döms för 68 fall av grova artskyddsbrott

2021-08-30

 En 41-årig man från mellersta Skåne döms till två års fängelse för att under drygt sju år ha ägnat sig åt omfattande handel med CITES-skyddade reptiler. Han döms också för brott mot djurskyddslagen, smuggling av drygt 1 300 ödlor från Marocko till Sverige samt för djurplågeri.

Share Öppna i ny flik

Förbudet kvarstår mot borttagning och uppförande av badbrygga i Mölle, Höganäs kommun

2021-08-30

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har i likhet med Länsstyrelsen i Skåne län bedömt att det saknas utredning kring hur vågförhållandena på platsen kan komma att påverkas av anmäld brygga.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om skattelättnader

2021-08-27

 Fråga om när en arbetstagare ska anses ha påbörjat arbetet i Sverige enligt 6 § andra stycket lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden när arbetstagaren tidigare utfört arbete här. (Mål nr 2637-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5928-20).

Share Öppna i ny flik

Kamerabevakning av Stora torget och Påvel Snickares gränd i Uppsala tillåts endast kl. 20.00-06.00

2021-08-27

 

Uppsala kommun ansökte hos Integritetsskyddsmyndigheten om kamerabevakning under hela dygnet av Stora torget och Påvel Snickares gränd, som är två centralt belägna platser i Uppsala. Integritetsskyddsmyndigheten tillät kamerabevakning på platserna klockan 20.00-06.00. Efter att kommunen överklagat beslutet till förvaltningsrätten tillät förvaltningsrätten kamerabevakning även klockan 15.00-20.00. Både kommunen och Integritetsskyddsmyndigheten överklagade förvaltningsrättens avgörande. Kam...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-08-26

 Regeringen har 26 augusti: