Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-03-04

 Remissvar avseende Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om byte av efternamn; fråga om ersättning för rättegångskostnader

2022-03-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en sammansättning där alla domstolens ledamöter ingår (plenum), prövat frågan hur ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader i ett mål i allmän förvaltningsdomstol ska hanteras och funnit att sådana yrkanden ska avvisas.

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för medhjälp till förberedelse till mord i Södra Stockholm

2022-03-04

 Mannen har häktats av tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till förberedelse till mord. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden. Åtal ska väckas senaste den 17 mars 2022, om inte åklagaren dessförinnan kommer in med en begäran om åtalsförlängning. Tingsrätten har också meddelat ett s.k. yppandeförbud för de som deltagit vid förhandlingen bakom stängda dörrar.

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för dråp på sin bror

2022-03-04

 Den kvinna som åtalats för mord på sin bror, har idag dömts till sex års fängelse för dråp. Tingsrätten har funnit det utrett att brodern inte förstod följderna av att ta den dödliga dos tabletter som kvinnan ställt fram till honom.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående försök till mord i stadsdelen Ryd meddelas kl 15

2022-03-04

 Tiden ändrad från 11.00 till 15.00

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms till sex års fängelse för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse.

2022-03-04

 Kvinnan döms för att hon inte förhindrat att hennes son, då 12–15 år, rekryterades och användes som barnsoldat för IS räkning i den väpnande konflikten i Syrien.

Share Öppna i ny flik

En av fyra åtalade unga män döms för mord i Husby Centrum

2022-03-04

 En ung man döms för mord till fängelse i nio år och tio månader. De övriga tre åtalade frikänns, eftersom tingsrätten inte anser att bevisningen mot dem räcker för en fällande dom.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en person för anstiftan av mord och en för mord, i stället för medhjälp till mord

2022-03-04

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål, det s.k. Gamlestads-målet. Målet handlar om ett mord på en man i Gamlestaden den 3 maj 2020 samt förberedelse till mord på den mördade mannens släktingar.

Share Öppna i ny flik

Ingen dröjsmålsränta vid sen utbetalning från Kronofogdemyndigheten

2022-03-03

 Högsta domstolen har slagit fast att Kronofogdemyndigheten inte är skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen vid dröjsmål med utbetalning av influtna medel i samband med utmätning.