Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förhandling om rån i Solna tingsrätt

2021-10-21

 Rättegång i mål om rån m.m. börjar den 22 oktober och avslutas den 25 oktober 2021.

Share Öppna i ny flik

Efter Riksrevisionens rapport: ”Domstolsverket arbetar med frågan”

2021-10-21

 I en granskningsrapport från Riksrevisionen påpekas brister i domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden, så kallade kostnadsräkningar eller advokatarvoden. Domstolsverket arbetar sedan en tid tillbaka med att analysera kostnaderna och i det arbetet blir rapportens slutsatser viktiga.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-20

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om etableringsersättning

2021-10-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som kan vara särskilda skäl för att betala ut etableringsersättning då en ansökan har lämnats in för sent.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om aktivitetsstöd

2021-10-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som kan vara särskilda skäl för att betala ut aktivitetsstöd då en ansökan har lämnats in för sent.

Share Öppna i ny flik

Ändrad plan för sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-20

 Planen för den sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har ändrats.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-10-19

 Veckans inlägg är skrivet av chefsrådmannen Erica Hemtke. Det handlar om när flera personer medverkar vid ett brott.

Share Öppna i ny flik

Information inför sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-19

 Den 21 oktober 2021 kl. 9.00 påbörjas sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen. Den dagen förväntas större delen av förhandlingen ske med öppna dörrar.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om inkomstskatt m.m.

2021-10-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i de mål där följd-pt har meddelats efter rättsfallet HFD 2021 not. 10 angående avdrag för ränteutgifter.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-19

 Rätt att ta del av allmän handling