Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-10

 Tidigare i veckan har åklagaren väckt åtal mot fyra personer för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet eller i andra hand våldsamt upplopp i samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst

Share Öppna i ny flik

En mellandom skulle överklagas till Arbetsdomstolen

2022-06-09

 I en mellandom tolkade en tingsrätt ett förlikningsavtal som hade ingåtts i samband med en annan rättegång mellan parterna i målet. Tingsrätten kom fram till att avtalet hindrade käranden från att få framgång med sin talan. Anvisningarna om överklagande av domen angav att mellandomen fick överklagas till hovrätten. Hovrätten beslöt att inte lämna tillstånd till målets prövning med anledning av kärandens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling om mord i Kristianstad

2022-06-09

 Kristianstads tingsrätt håller idag den 9 juni 2022 kl. 12.15 häktningsförhandling om mord.

Share Öppna i ny flik

Två män döms till fängelse för tillverkning och försäljning av dopningsmedel

2022-06-09

 Två män döms till fängelse i 3 år för grovt dopningsbrott och grov smuggling under 2021 i Hässleholm med flera platser.

Share Öppna i ny flik

Bedragare döms till fyra års fängelse

2022-06-09

 Tingsrätten har i dag dömt en 29-årig man till fyra års fängelse för grovt bedrägeri i 16 fall och ett försök till grovt bedrägeri. Mannen får även näringsförbud i fem år.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål angående mord november 2021 i Falköping

2022-06-08

 Åklagaren har idag den 8 juni 2022 väckt åtal mot en person som är misstänkt för mord samt brott mot griftefriden i Falköping i november 2021. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 15, 17 och 22 juni vid Skaraborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot två före detta advokater

2022-06-08

 Åklagaren har väckt åtal mot två före detta advokater för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av dem är häktad.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-06-08

 Veckans blogginlägg handlar om Veterandagen den 29 maj. Sveriges Domstolar deltog i firandet och uppmärksammade medarbetare med tidigare uppdrag inom internationell civil krishantering. Det är Jenny Ottersten Hamberg som har skrivit inlägget. Jenny arbetar som internationell administratör på enheten för internationella relationer.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-06-08

 Remissvar avseende promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

Share Öppna i ny flik

Dom om förbud mot gränsöverskridande online-handel med CBD-produkter

2022-06-08

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i ett mål om förbud vid vite att sälja produkter innehållande CBD; ett ämne som utvinns ur cannabisplantan. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och anser att Läkemedelsverket har haft rätt att förbjuda försäljningen fast den skett via Internet från ett annat EU-land.