Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål rörande bl.a. påstått mord i september 2017

2018-03-28

 Umeå tingsrätt inleder måndagen den 9 april 2018 en rättegång som rör bl.a. åtalet för mord på en person i Umeå.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer för brott mot upphovsrättslagen i Swefilmer

2018-03-28

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet som rör brott mot upphovsrättslagen beträffande streamingtjänsten Swefilmer. Två män var åtalade för gärningarna. Hovrätten dömer båda för brott mot upphovsrättslagen och en av dem även för grovt penningtvättsbrott. Männen ska dessutom betala skadestånd till filmbolaget Nordisk Film A/S.

Share Öppna i ny flik

Ändrad tid för dom i Malmö tingsrätts stora mål om grova dataintrång m.m.

2018-03-27

 Tingsrätten har beslutat att skjuta fram domen i mål B 8322-16 till den 20 april 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2018-03-27

 Fråga om beviskravet vid en begäran om ändring av personuppgifter i folkbokföringsregistret (Mål nr 5905-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3118-16).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-03-27

 I veckans blogginlägg sammanfattas en paneldiskussion om SVT:s program Domstolen av tingsnotarien Jing Xu och domstolshandläggaren Morgan Wiklund.

Share Öppna i ny flik

Bröder avförda från utredning i Kevin-fallet

2018-03-27

 De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen. Klockan 13 i dag berättar chefsåklagare Niclas Wargren om sitt beslut på en pressträff i Karlstad.

Share Öppna i ny flik

Även kammarrätten anser att förbudet mot tiggeri i Vellinge kommun är felaktigt

2018-03-27

 Kammarrätten anser att kommunen inte har visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat med ett förbud mot passivt tiggeri.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet mot den s.k. bluffläkaren

2018-03-27

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för ett stort antal fall av grova bedrägerier och bedrägeriförsök riktade mot äldre kvinnor. Den åtalade mannen döms för 27 fall av grovt bedrägeri och 45 fall av försök till grovt bedrägeri till fängelse 6 år och 11 månader.

Share Öppna i ny flik

Överklagande till HD om narkotikabrott

2018-03-27

 Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-03-26

 Fråga om förutsättningarna för att ett olycksfall vid färd till eller från arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet i den mening som avses i 39 kap. 3 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. (Mål nr 201-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-16).