Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stockholm District Court sentences one person to life imprisonment for terrorist offenses related to the events at Drottninggatan

2018-06-07

 The Court has today passed a sentence towards the male person who was indicted of terrorist offenses in Stockholm on April 7th, 2017. The defendant has among a series of crimes been found guilty of terrorist offense by murder in five cases. The penalty has been set to life imprisonment. The defendant has also been held liable to pay damages to more than one hundred victims of crime.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en person till livstids fängelse för terroristbrott m.m. i anledning av händelserna på Drottninggatan

2018-06-07

 Tingsrätten har i dag meddelat dom mot den person som har stått åtalad för terroristbrott m.m. i samband med händelserna på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Mannen döms bl.a. för terroristbrott genom fem mord. Straffet har bestämts till livstids fängelse. Skadestånd har samtidigt dömts ut till över 100 brottsoffer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-06-07

 Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattelagens (1994:200) mening.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-06-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked om inkomstskatt och avvisat ansökningen. Domstolen fann att de frågor som ställts inte är av det slaget att det kan anses finnas ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande och att det således inte är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom den 8 juni

2018-06-07

 Pressträff med anledning av dom i mål om våldtäkt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-06-07

 Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Hivsmittad med välinställd hivbehandling frias efter oskyddade samlag

2018-06-07

 En hivsmittad man som medicinerade mot hiv hade oskyddade samlag med målsäganden. En välinställd hivbehandling gör att risken för att överföra smittan vid oskyddade samlag är minimal. Åtalet för framkallande av fara för annan har därför ogillats.

Share Öppna i ny flik

Landskrona och Karlshamn blir kvar som kansliorter

2018-06-07

 I dag har regeringen meddelat att Landskrona och Karlshamn kommer att finnas kvar som kansliorter i Lunds respektive Blekinge tingsrätt. Domstolsverket har tidigare förespråkat att de båda kanslierna avvecklas, men kommer nu att arbeta för att verksamheten på de båda orterna ska bli så säker och effektiv som möjligt.

Share Öppna i ny flik

Kommentar till regeringens beslut att Lunds tingsrätts kansliort i Landskrona blir kvar

2018-06-07

 Regeringen har i dag beslutat att inte gå vidare med Domstolsverkets begäran att Lunds tingsrätts kansliort i Landskrona ska omvandlas till tingsställe. Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt, tycker att regeringens beslut är olyckligt och ser stora problem kring hur säkerhetsfrågorna ska lösas.

Share Öppna i ny flik

Northvolt får tillstånd till batteritillverkning i Skellefteå

2018-06-07

 Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, lämnar Northvolt AB tillstånd till etablering och drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. inom del av Bergsbyns industriområde, Skellefteå kommun.