Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Detaljplanen för bussterminalen vid Slussen fastställs

2018-02-02

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag meddelat dom i mål om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget. Domstolen avslår eller avvisar samtliga överklaganden.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten fäller för mord i mål där kropp påträffats i bagageutrymme på en bil

2018-02-02

 En man i 60-årsåldern försvann i mars 2016. Hans kvarlevor hittades i en bil drygt ett år efteråt, i juni 2017. Nu dömer en enig tingsrätt bilens ägare Alejandro Aguilar De Santiago för mord till fängelse 17 år. Han döms även för grovt bokföringsbrott och grov förskingring mot 7-Eleven.

Share Öppna i ny flik

Jämställdhetsministern besöker Förvaltningsrätten i Karlstad

2018-02-02

 Media bjuds in till jämställdhetsminister Åsa Regnérs besök på Förvaltningsrätten i Karlstad den 6 februari. Ministerns besök syftar till att uppmärksamma Sveriges Domstolars arbete med jämställdhetsintegrering.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-02-02

 Fråga om det enligt 41 kap. 13 § socialförsäkringsbalken finns särskilda skäl att använda en annan högre inkomst än den som anges i 11 och 12 §§ som livränteunderlag. (Mål nr 544-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6858-15).

Share Öppna i ny flik

Ny tid för dom i mål om fågelägg

2018-02-01

 Ny tid för dom i det så kallade fågeläggsmålet, rörande bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott. Domen kommer istället meddelas den 9 februari 2018 kl. 11.00 på grund av att det krävs ytterligare tid för att skriva domen.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom ny ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

2018-02-01

 Regeringen har idag utnämnt Helena Jäderblom till ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena arbetar som domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och är president på en av domstolens fem dömande avdelningar. Hon har tidigare varit justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-02-01

 Regeringen har 2018-02-01

Share Öppna i ny flik

Förundersökningen (FUP) terroristbrott Drottninggatan tillgänglig på lexbase.se

2018-01-31

 Lexbase tillgängliggör hela förundersökningen avseende terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper fängelsestraff för människorov och våldtäkt

2018-01-31

 Hovrätten skärper fängelsestraffen för de två bröder som höll en kvinna fången och våldtog henne under närmare sjutton timmar i en källare i Malmö i april 2017. Straffet skärps också för en annan man som våldtog en kvinna i hennes hem i mars samma år.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier

2018-01-31

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat ett förbud och ett åläggande avseende otillbörlig marknadsföring mot en influencer i sociala medier. Enligt domstolen har influencern i sin blogg och på sitt Instagramkonto publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det var marknadsföring. Domstolen anser däremot inte att influencern felaktigt har utgett s...