Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

2018-01-16 Huvudförhandling inleds den 13 februari

2018-01-16

   Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden   Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanenätet avses att byggas ut med en ny linje (den gula linjen) från Odenplan till Arenastaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela sträckan.   Vad prövar mark...

Share Öppna i ny flik

Hells Angels medlem dömd till fängelse för försök till grov utpressning

2018-01-16

 Hässleholms tingsrätt har dömt en 42-åriga Stig Hansen till fängelse ett år och sex månader för försök till grov utpressning, ringa narkotikabrott och dopningsbrott. Utpressningsförsöket bedöms som grovt på grund av mannens anspelning på sin roll i en välkända Mc-klubben Hells Angels när brottet begicks.

Share Öppna i ny flik

Läkare får behålla stor villa

2018-01-16

 I det uppmärksammade målet där en gammal dam i Kalmar gav bort sin stora villa till en läkare har tingsrätten bestämt att läkaren får behålla villan. Däremot ska läkaren betala tillbaka ca 1,5 Mkr av pengarna som han också har tagit emot.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om företrädaransvar

2018-01-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av grov oaktsamhet och därmed ska påföras betalningsskyldighet för bolagets skatter (företrädaransvar).

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot Nasdaq angående missbruk av dominerande ställning

2018-01-15

 Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot fyra bolag i Nasdaqkoncernen om att de ska betala s.k. konkurrenskadeavgift till staten på grund av missbruk av dominerande ställning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bröstimplantat

2018-01-15

 Tingsrätten har meddelat dom i fem tvistemål om ersättning för felaktiga bröstimplantat. Tingsrättens dom fastställer att det är fel i den utförda tjänsten. I fyra av fallen bifalls kärandens yrkande om ersättning till viss del, i det femte ogillas ersättningsyrkandet helt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-01-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range utgör en skattefri personalvårdsförmån.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-01-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked på den grunden att ett svar på de ställda frågorna varken kan ansågs vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning och rättstillämpning.

Share Öppna i ny flik

Riksåklagaren motsätter sig inte att en man som dömdes för mord 2010 beviljas resning av Högsta domstolen

2018-01-12

 I slutet av 2009 dog en man i ett badkar i en lägenhet i Solna. En annan man åtalades och dömdes i tingsrätt och hovrätt för mord, genom att ha tryckt ned den första mannen under vattnet så att han drunknade.

Share Öppna i ny flik

Börje Hultberg friad för mord dömd för brott mot griftefriden

2018-01-12

 Våren 2017 försvann kvinnan från bostaden. Först sedan vänner och släkt till kvinnan konfronterat hennes make Börje Hultberg med att de inte kunde nå henne anmälde han sin hustru saknad. Under utredningen medgav Börje Hultberg att han hade styckat sin hustru. Börje Hultberg förnekade dock att han uppsåtligen skulle ha dödat henne. Istället berättade han att hustrun hade fallit mot ett bord och slagit ihjäl sig. Han sa att fallet var en olyckshändelse som inträffat när han knuffat undan henne då hon angripit honom med sparkar och slag.