Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Föräldrapar döms till villkorlig dom för försök till äktenskapstvång

2018-04-04

 Värmlands tingsrätt dömer två föräldrar för försök till äktenskapstvång. Den man som skulle gifta sig med flickan frikänns. Flickan var vid händelsen 13 år gammal.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om dispens för utbetalning från pensionssparkonto

2018-04-03

 Synnerliga skäl för dispens för utbetalning från pensionssparkonto har ansetts föreligga när en insättning av ett stort belopp av misstag gjorts till pensionssparkontot.

Share Öppna i ny flik

Ja till detaljplan för Wildfire berg- och dalbana på Kolmården

2018-04-03

 Mark- och miljödomstolen i Växjö har idag lämnat överklagandena avseende detaljplanen för berg- och dalbana på Kolmårdens djurpark utan bifall.

Share Öppna i ny flik

22-åring döms för hets mot folkgrupp

2018-04-03

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som den 22 juli 2017 avbröt en tv-sänd tennismatch i Båstad, då han inne på centercourten höjde en knuten näve och utropade ”Hell Seger” flera gånger. Mannen döms för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-03-29

 Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-03-29

 Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom mot Muhammad Hussaini som knivhögg polis

2018-03-29

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat en fällande dom mot den man som knivhögg en polis på Medborgarplatsen den 31 augusti 2017.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om olaga frihetsberövande av barn

2018-03-29

 Kalmar tingsrätt har idag dömt två män för att ha rövat bort två syskon. Det hände i en ort utanför Emmaboda den 6 december 2017 när barnen skulle ta bussen hem efter fritids. Barnen tvingades in i en bil och fördes till en lägenhet i Malmö. En av männen var barnens fader, och avsikten var att barnen skulle föras utomlands. Tingsrätten har dömt männen för olaga frihetsberövande till två...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

2018-03-28

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger i nässprej kommer att påbörjas den 4 april 2018 kl. 9.00. Den sista förhandlingsdagen är planerad till den 17 maj 2018, se separat förhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-03-28

 För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i en annan EU-stat krävs inte att familjen ska vara bildad redan i den andra EU-staten.