Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag fattat beslut om att efter närmare 20 år avsluta konkursen i Prosolvia AB

2018-04-18

 Göteborgs tingsrätt K 23929-98

Share Öppna i ny flik

Nu är det dags att träffa vår notarie Julia igen!

2018-04-17

 Men ni kommer också att få lära känna notarien Felix.

Share Öppna i ny flik

En högskola ska betala tillbaka del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen

2018-04-17

 Högsta domstolen har avgjort en tvist mellan Mälardalens högskola och en amerikansk medborgare som läst på högskolan och betalat studieavgift för utbildningen. Efter några terminer valde studenten dock att avsluta sin utbildning och begära återbetalning, eftersom hon ansåg att utbildningen var av bristande kvalitet. HD har nu funnit att studenten har rätt att få tillbaka två tredjedelar av...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bilstöd

2018-04-16

 Fråga om anpassningsbidrag kan utgå för en löstagbar bilbarnstol (Mål nr 195-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4782-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2018-04-16

 Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. (Mål nr 5563-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1596-17).

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en man till tio års fängelse för sexualbrott via internet

2018-04-16

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en 41-årig man åtalades för att via internet ha begått sexualbrott mot ett 20-tal barn. Hovrätten gör delvis andra bedömningar än tingsrätten när det gäller brottsrubriceringarna, men fastställer tingsrättens fängelsestraff på tio års fängelse. Hovrätten höjer också de skadestånd som mannen ska betala till brottsoffren.

Share Öppna i ny flik

Friande dom mot samtliga tilltalade i insidermål

2018-04-16

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot samtliga de tilltalade som varit åtalande för grovt insiderbrott och obehörigt röjande av insiderinformation gällande bolaget Scandinavian Enviro Systems AB (SES) i december 2017 och januari 2018.

Share Öppna i ny flik

Husqvarna Holding AB får inte dra av ränteutgifter till belgiskt koncernbolag

2018-04-13

 Kammarrätten har i domen tagit ställning till om de svenska reglerna om avdrag för ränteutgifter för bolag i intressegemenskap strider mot EU-rätten. Reglerna skärptes år 2013 för att förhindra skatteplanering med ränteavdrag. Kammarrätten anser att regleringen medför en inskränkning av den s.k. etableringsfriheten som gäller enligt EU-rätten, men att inskränkningen kan rättfärdigas av skäl som...

Share Öppna i ny flik

Nämndeman som misstänks ha lurat kommunen skiljs från nämndemannauppdraget

2018-04-13

 Den nämndeman som enligt uppgifter i media misstänks för att ha lurat till sig pengar från Eskilstuna kommun har hos tingsrätten begärt att få sluta som nämndeman

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2018-04-13

 Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en...