Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mål om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-08

 Huvudförhandlingen mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016 avslutades i onsdags, den 6 december.

Share Öppna i ny flik

Frister för förvar enligt Dublinförordningen

2017-12-07

 Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet, får förvaret bestå i högst två månader. Den omständigheten att den asylsökande inte själv begärt att överföringsbeslutet ska inhiberas hindrar inte att sökanden kan hållas i förvar i ytterligare sex veckor från dagen då inhibitionsbeslutet hävs.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2017-12-07

 Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 14311–17)

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2017-12-07

 Regeringen har 2017-12-07

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartade verksamhet när det ena företagets djurbesättning har överlåtits till det andra företaget.

Share Öppna i ny flik

Heléne Fritzon till RIF-råd i Bryssel

2017-12-06

 Torsdagen den 7 december deltar migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon på rådet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF) i Bryssel. I samband med mötet kommer ministrarna bland annat att informeras om reformen av det gemensamma asylsystemet och vidarebosättning.

Share Öppna i ny flik

Man döms till två års fängelse för mordbrand

2017-12-05

 Värmlands tingsrätt meddelar dom mot den man som stått åtalad för mordbrand och grov mordbrand i Hagfors. Mannen döms till två års fängelse för mordbranden i Blinkenbergsparken i Hagfors.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

2017-12-05

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Share Öppna i ny flik

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd

2017-12-05

 Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domen överklagades till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandling

2017-12-05

 Frågor om EU-rättsliga principer om bl.a. likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling som motiverats av kontraktets värde samt i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. (Mål nr 3830-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 807-17).