Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2020-09-30

 Fråga om rätt till sjukpenning när en arbetstagare byter anställning under en pågående sjukperiod.

Share Öppna i ny flik

Företag slipper betala sanktionsavgift för sin livsmedelshantering

2020-09-30

 

Ett grossistföretag som bjuder sina kunder på kaffe och smörgås räknas inte som livsmedelsföretag och behöver därför inte anmäla sin verksamhet för registrering. Företaget behöver därmed inte heller betala sanktionsavgift för att ha påbörjat verksamheten utan att dessförinnan har gjort en sådan anmälan.

Företaget är en grossist som levererar elprodukter till professionella kunder. Kunder som besöker butiken bjuds på kaffe och smörgås i butiken. Byggn...

Share Öppna i ny flik

OBS! Ändrad plats för huvudförhandling

2020-09-30

 Observera: Ändrad plats för huvudförhandling i målet ang. mord, grov våldtäkt m.m. (B 1105-20)

Share Öppna i ny flik

Ett av HSB Bostadsrättsföreningen Ida i Malmö framställt skadeståndskrav mot en revisor anställd på Ernst & Young AB och Ernst & Young AB har bedömts vara preskriberat

2020-09-30

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat en mellandom i mål mellan HSB Bostadsrättsföreningen Ida i Malmö å ena sidan och en revisor samt Ernst & Young AB å andra sidan. Den fråga tingsrätten hade att ta ställning till var om framställt skadeståndskrav om drygt 30 miljoner kronor var preskriberat.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till bioraffinaderi

2020-09-30

 Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har idag lämnat tillstånd till SCA Biorefinery Östrand AB att bygga och driva ett bioraffinaderi i anslutning till massabruket SCA Östrand.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående grovt miljöbrott

2020-09-29

 Den 77-årige man som åtalats för grovt miljöbrott inom Jönköpings kommun har i dag dömts av Jönköpings tingsrätt. Tingsrätten dömer mannen för grovt miljöbrott till fängelse ett år och sex månader.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om överprövning av avtals giltighet; fråga om omprövning av interimistiskt beslut

2020-09-29

 Ett interimistiskt beslut att ett av kammarrätten ogiltigförklarat avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts har upphävts då det inte bedömts som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras.

Share Öppna i ny flik

Domar: Verksamhetskrav gäller hela anbudsgivaren

2020-09-28

 En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hävda att en organisatorisk enhet är en skyddad verkstad eller en leverantör vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration. Det slår kammarrätten fast i nya domar som rör Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsintegrerande övningsplatser.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om byte av efternamn

2020-09-28

 Efternamnet Magård har inte ansetts förväxlingsbart med efternamnet Magaard

Share Öppna i ny flik

Folkhälsomyndigheten behövde inte annonsera en upphandling

2020-09-28

 Folkhälsomyndigheten slöt i våras ett avtal med ett företag om provtagning för covid-19 utan att först annonsera och ge andra leverantörer möjlighet att lämna anbud. Förvaltningsrätten bedömer att det rådde en sådan synnerlig brådska att myndigheten hade rätt att sluta avtalet trots att annonsering inte skett.