Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Många nya mål om vattenkraft till mark- och miljödomstolarna

2020-06-25

 Idag har regeringen beslutat om den nationella plan som innebär att svenska vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor med början år 2022. Dagens beslut innebär att måltillströmningen till mark- och miljödomstolarna förväntas öka kraftigt under 2022 och cirka 20 år framåt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om mord och grov mordbrand i Tumba avslutad

2020-06-24

 Vid dagens fortsatta huvudförhandling redovisades resultatet av den rättspsykiatriska undersökning (RPU) som inhämtats beträffade mannen som åtalats för mord och grov mordbrand i Tumba.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om gravsättning

2020-06-24

 

Tillstånd till prövning i KR; gravsättning enligt begravningslagen (Mål nr 1046-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 296-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om tillämpning av begravningslagen

2020-06-24

 

Tillstånd till prövning i KR; tillämpning av begravningslagen (Mål nr 5549-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1382-19).

Share Öppna i ny flik

Fängelse för omfattande bedrägerier

2020-06-24

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där åklagaren väckt talan mot en man från Blekinge avseende bland annat 95 fall av grova bedrägerier. Tingsrätten dömde mannen för sammanlagt 88 fall av grovt bedrägeri, fyra fall av olaga hot och narkotikabrott. Tingsrätten ogillade sju åtalspunkter avseende grovt bedrägeri.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-23

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten frikänner för mordförsök i målet angående den s.k. Harrysskjutningen

2020-06-23

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet rörande skjutningen mot restaurang Harrys i Jönköping.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsbidrag

2020-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur reglerna om bostadsbidrag ska tillämpas för makar i ett polygamt äktenskap.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

2020-06-22

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om personuppgifter ur registret över hälso- och sjukvårdspersonal ska lämnas ut till en annan myndighet (Mål nr 433-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7385-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-22

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa ärende.