Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för människoexploatering av barnflickor

2023-09-07

 Tingsrätten har idag dömt en kvinna till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst för att ha exploaterat två kvinnor från Filippinerna under uppenbart orimliga arbetsvillkor. Samtidigt döms hennes man för medhjälp till människoexploatering.

Share Öppna i ny flik

Kontrollerat kaos lockade rådmannen Christoffer Önrup till Palestina

2023-09-06

 Under tio månader har rådmannen Christoffer Önrup tjänstgjort i Palestina. Arbetet, säkerhetstänket och folket fascinerade honom, samtidigt som en ständigt närvarande konflikt höjer säkerhetsmedvetandet.

Share Öppna i ny flik

Kommunstyrelsebeslut om framtida reningsverk i Lund upphävs.

2023-09-06

 Kommunstyrelsen i Lund beslutade i juni att inte ta upp ärendet om den framtida avloppsreningen i kommunfullmäktige. En invånare i kommunen överklagade beslutet och ansåg att frågan var av så pass stor vikt att den borde lyftas till fullmäktige.

Share Öppna i ny flik

Friande dom efter UH-branden

2023-09-06

 Tingsrätten har idag meddelat en friande dom mot samtliga de fyra ungdomar som åtalats i målet om grov mordbrand. Ungdomarna döms inte heller för annat brott med anledning av UH-branden i centrala Örnsköldsvik.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-05

 I veckans blogg tar domaren Christoffer Démery upp två nya domar om bevisvärdering som har kommit från Högsta domstolen. Blogginlägget är en fortsättning på förra årets inlägg om så kallad indiciebevisning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer för brott mot strandskyddsbestämmelser

2023-09-05

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en kvinna för brott mot strandskyddsbestämmelser avseende en omtvistad kåta.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-09-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två ansökningar om förhandsbesked inte borde ha prövats av Skatterättsnämnden och har därför undanröjt förhandsbeskeden. Ärendena rörde två försäkringsföretag som ville veta hur ett befintligt aktieinnehav skulle klassificeras vid beskattningen. Sökandena ansågs inte stå inför en sådan valsituation som krävs för att det ska vara av vikt för dem att ett förhandsbesked lämnas.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om mord m.m. på Emporia

2023-09-01

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet om mord m.m. på köpcentret Emporia. En 16-åring döms för mord, försök till mord, grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan till sluten ungdomsvård i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling angående försök till mord, grovt rån, grovt narkotikabrott m.m.

2023-08-30

 Den 5 september 2023 kl. 09.00 inleds en rättegång vid Södertörns tingsrätt där flera personer har åtalats för allvarlig brottslighet. Rättegången gäller ett åtal för mordförsök på en restaurang i Flemingsberg, Huddinge, den 2 december 2022 samt åtal för bl.a. grovt rån och grov narkotikabrottslighet på Drottningholm, Ekerö, den 15–16 januari 2023. Huvudförhandlingen beräknas pågå i fjorton dagar. Förhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen. Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål angående hets mot folkgrupp

2023-08-30

 Åklagaren har vid Linköpings tingsrätt väckt åtal för hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 28 september 2023 med start kl. 09:30 i Jönköpings tingsrätt.