Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Utdragen misshandel mot en kvinna bedömd som synnerligen grov misshandel

2020-07-02

 Gärningsmannen, som var kvinnans pojkvän, döms för bl.a. synnerligen grov misshandel till fängelse sex år. Vid straffmätningen har också beaktats att gärningsmannen tidigare dömts för allvarlig våldsbrottslighet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-07-02

 En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten konstaterar jäv för förvaltare i MQ Holding AB, MQ Retail AB och Joy Shop Aktiebolag

2020-07-01

 

Tingsrätten har idag fattat beslut om att jäv föreligger för den i MQ Holding AB, med flera bolag, utsedde konkursförvaltaren och valt att entlediga honom från uppdraget.

Ny konkursförvaltare har utsetts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om banktjänstemän

2020-07-01

 Tingsrätten frikänner de tre banktjänstemän som varit åtalade för osant intygande. De hade i ett rekommendationsbrev uttalat sig fördelaktigt om den man som nyligen dömts vid tingsrätten för omfattande bedrägerier. Enligt tingsrättens mening hade en av de bankanställda inte uppsåt att lämna osanna uppgifter. De båda andra frikänns på grund av att brotten är preskriberade.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om nekad utbetalning av stöd och avvisad talan i mål om återkrav av stöd

2020-07-01

 

Fråga om Arbetsförmedlingens beslut om återkrav kan prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt uttryckligt överklagandeförbud inte får överklagas. (Mål nr 1674-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3597-19).

Share Öppna i ny flik

I Högsta domstolens mål T 4238-19 ang skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800) meddelas dom den 3 juli 2020

2020-07-01

 T 4238-19

Share Öppna i ny flik

Mats Melin leder coronakommissionen

2020-06-30

 Statsminister Stefan Löfven presenterade den 30 juni den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin. Ordförande i kommissionen blir Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011–2018.

Share Öppna i ny flik

”Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan”

2020-06-30

 Åklagarmyndigheten har idag inkommit med en bevistalan avseende en händelse den 30 mars 2020 vid Utmarksskolan i Göteborg där en ung pojke avled.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

2020-06-30

 Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-29

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa ärende 2020/198-54.