Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om överprövning av avtals giltighet; fråga om omprövning av interimistiskt beslut

2020-09-29

 Ett interimistiskt beslut att ett av kammarrätten ogiltigförklarat avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts har upphävts då det inte bedömts som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras.

Share Öppna i ny flik

Domar: Verksamhetskrav gäller hela anbudsgivaren

2020-09-28

 En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hävda att en organisatorisk enhet är en skyddad verkstad eller en leverantör vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration. Det slår kammarrätten fast i nya domar som rör Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsintegrerande övningsplatser.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om byte av efternamn

2020-09-28

 Efternamnet Magård har inte ansetts förväxlingsbart med efternamnet Magaard

Share Öppna i ny flik

Folkhälsomyndigheten behövde inte annonsera en upphandling

2020-09-28

 Folkhälsomyndigheten slöt i våras ett avtal med ett företag om provtagning för covid-19 utan att först annonsera och ge andra leverantörer möjlighet att lämna anbud. Förvaltningsrätten bedömer att det rådde en sådan synnerlig brådska att myndigheten hade rätt att sluta avtalet trots att annonsering inte skett.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Kammarrätt meddelat i mål om offentlig upphandling

2020-09-25

 

Tillstånd till prövning i Kammarrätt, offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Ett avslag på en begäran att avgiftsfritt få kopior av allmänna handlingar får överklagas

2020-09-25

 En sökande som begärt att kostnadsfritt få kopior av handlingar i ett avslutat mål i hovrätten hade rätt att överklaga avslagsbeslutet men fick avslag på sitt överklagande till Högsta domstolen.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm – uppdaterad huvudhandlingsplan

2020-09-25

 Två personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt koppleri. Enligt åtalet har de tilltalade under perioden maj 2018 – maj 2020 drivit verksamhet i en massagesalong och där uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förutom åtal för grovt koppleri har åtal också väckts för bl.a. grovt bokföringsbrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för mordet i Majorna

2020-09-25

 Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i mål avseende åtal för bl.a. mord på en 39-årig kvinna i Majorna i början av mars 2020. Den man som åtalades döms för det mordet samt för försök till mord och grov misshandel till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

En man har häktats misstänkt för mord på restaurang i Gislaved

2020-09-24

 En man har häktats misstänkt för mord på restaurang i Gislaved

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2020-09-24

 

Fråga om det vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) finns särskilda skäl att anse att en andel är kvalificerad (Mål nr 6276--6278-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 521--523-19)