Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten frikänner man som åtalats för medhjälp till synnerligen grov misshandel

2019-09-02

 Sedan två unga män tidigare dömts av hovrätten för synnerligen grov misshandel i Kalix i maj 2018 meddelar hovrätten i dag dom mot den man som stått åtalad för medhjälp till brottsligheten. Hovrätten har kommit till samma slutsats som tingsrätten och frikänner mannen.

Share Öppna i ny flik

I dag tillträder Cecilia Renfors som justitieråd i Högsta domstolen

2019-09-02

 ?Cecilia Renfors har sedan 2013 tjänstgjort som justitieombudsman (JO). Dessförinnan har hon varit rättssakkunnig och sedermera kansliråd vid Justitiedepartementets processrättsenhet, departementsråd och biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets enhet för processrätt och domstolsfrågor, direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv samt hovrättslagman i Svea hovrätt...

Share Öppna i ny flik

39-årig man döms för hets mot folkgrupp efter tal i Helsingborg

2019-09-02

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 39-årig man för hets mot folkgrupp. Mannen, som är imam, har uttalat sig nedsättande mot judar i ett tal under en demonstration på Gustav Adolfs torg i Helsingborg i juli 2017.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2019-08-30

 Den fråga i målet som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (Mål nr 3536-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1708-19).

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande angående huvudförhandling i mål om skottlossning i Årsta

2019-08-30

 Huvudförhandling i målet kommer att hållas under nio dagar, med start den 4 september 2019. En huvudförhandlingsplan bifogas. Planeringen är preliminär och kan komma att ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-08-30

 Praktiska eller legala hinder mot att återvända till United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA:s) verksamhetsområde kan innebära att organisationens skydd eller bistånd har upphört.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2019-08-30

 Regeringen har den 29 augusti utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har telefoniproblem

2019-08-30

 Tingsrätten har just nu problem med datatrafik och telefoni. Felsökning pågår. Besked om pågående häktningsförhandling gällande stämpling till terroristbrott kommer att lämnas via pressmeddelande.

Share Öppna i ny flik

Stämpling till terroristbrott

2019-08-30

 Tingsrätten har idag beslutat om förlängd tid att väcka åtal för den person som är häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott den 14 augusti i Östersund.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten säljer begagnade lagböcker

2019-08-29

 Svea hovrätt säljer begagnade exemplar av Sveriges rikes lag (Norstedts blå).