Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2020-05-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet om valfrihet för beskattning av fastighetsuthyrning och om justering av avdrag för ingående skatt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat två män som på sannolika skäl misstänkta för grovt koppleri och människohandel under våren 2020 i bl.a. Stockholm

2020-05-25

 

Åtal ska väckas senast den 22 juni 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Orsa Rovdjursparks tidigare chef dömd för arbetsmiljöbrott

2020-05-25

 Den 4 augusti 2017 dödades en djurvårdare av en björn i Orsa Rovdjurspark under en aktivitet för barn. Parkens anläggningschef döms nu för arbetsmiljö-brott till villkorlig dom och dagsböter. Grönklitts-gruppen AB ska betala företagsbot på 2,5 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-25

 I målet har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat sig i frågan om i vilken utsträckning uppgifter på ett skattekonto omfattas av sekretess.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt

2020-05-22

 

Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållande av vissa tjänster till andra självständiga organisatoriska delar av trossamfundet är transaktioner som utgör inkomst av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) respektive omsättning av tjänst enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) (Mål nr 4634--4635-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7871--7872-17).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord på en advokat hösten 2019

2020-05-22

 

Åtal ska väckas senast den 5 juni 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-22

 En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-22

 

I målet hade Partibidragsnämnden avslagit en begäran om att få ta del av innehållet på en inlämnad dvd-skiva med motiveringen att innehållet inte var tillgängligt för myndigheten med någon teknisk utrustning som myndigheten själv utnyttjar och således att förvaringskriteriet i 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen inte var uppfyllt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att begreppet ”tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar” även m&arin...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2020-05-22

 

Avvisad talan i mål om överprövning om valfrihetssystem (LOV); fråga är under vilka förutsättningar en ansökan om rättelse enligt 10 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem kan prövas. (Mål nr 1318-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 946-20).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-05-20

 

Åtal ska väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00.

Beträffande de övriga två misstänkta ska åtal väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.