Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inställd fortsatt huvudförhandling

2020-07-07

 Den fortsatta huvudförhandlingen i mål 353-20 flyttas fram eftersom det numera finns förutsättningar att på nytt förordna om en personutredning med särskild inriktning på s.k. kontraktsvård.

Share Öppna i ny flik

Bygglim får stå kostnaderna för undersökningsplan avseende föroreningar i Sundsvallsbukten

2020-07-06

 Domstolen har prövat en tvist mellan två bolag om vem som ska betala för undersökningen av de föroreningar som uppkommit till följd av att ca 13 200 tunnor innehållande kvicksilverhaltigt avfall dumpades under åren 1961–1964 utanför Åstön i Sundsvallsbukten.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätts dom den 6 juli om åtalet för Hedlandetmordet

2020-07-06

 Tingsrätten har idag kl. 14.00 meddelat dom i målet mot den åtalade 45 åriga kvinnan från Västmanland. Kvinnan har suttit häktad misstänkt för mord på sin tidigare sambo sedan den 28 december 2018. Den 17 december 2018 hittades mannens svårt brända kvarlevor i en uppbränd bil i Hedlandet, en bit utanför Eskilstuna.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

2020-07-06

 Dom i målet meddelas den 10 juli 2020 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om omhändertagande av vapen

2020-07-03

 Omhändertagande av vapen m.m., fråga om prövningstillstånd i kammarrätt

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen har ansetts behörig att pröva en avtalstvist

2020-07-03

 

En fordonstillverkare stämde vid Patent- och marknadsdomstolen en samarbetspartner på ersättning för att denne för andra kunders räkning hade tillverkat en komponent som hade konstruerats av fordonstillverkaren. Fordonstillverkaren hade två olika grunder för sitt krav. I första hand påstods att avtal hade ingåtts om en rätt att mot ersättning tillverka komponenten för andras räkning, i andra hand att tillverkningen utgjorde patentintrång. Enligt de regler som i allmänhet gäller skulle den talan so...

Share Öppna i ny flik

Lärares ingripande mot en elev var inte kränkande

2020-07-03

 Skolinspektionen begärde att Lidköpings kommun skulle betala skadestånd till en elev sedan en lärare tagit ett grepp om elevens nacke och arm för att lyfta honom ur en soffa. Högsta domstolen har kommit fram till att det inte var en kränkning i skollagens mening och att kommunen inte är skadeståndsskyldig.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolens senaste avgöranden nu upplagda på hemsidan

2020-07-02

 

Vid övergången från den gamla hemsidan uppstod vissa tekniska problem med att lägga upp Mark- och miljööverdomstolens avgöranden på den nya sidan. Detta är nu löst och avgörandena fram till dags dato är upplagda. Mark- och miljööverdomstolen kommer framöver att, som tidigare, löpande att lägga upp meddelade avgöranden.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-07-02

 

En psykolog som tillhandahåller skolpsykologtjänster till fristående skolor hade ansökt om förhandsbesked för att få veta om hans samlade tillhandahållande är att anse som från skatteplikt undantagen sjukvård eller som skattepliktig uthyrning av personal.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att den skattemässiga bedömningen förutsätter kännedom om vilka deltjänster som ingår i tillhandahållandet samt att de uppgifter som psykologen lämnat om tjänsterna ä...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-02

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.