Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i narkotikamål

2020-03-05

 Huvudförhandlingen avslutades den 21 februari 2020 efter 11 förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Arbetsgivaravgifter ska betalas på rabatter som utgår till barn vid försäljning av jultidningar

2020-03-05

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i två domar kommit fram till att rabatterna som utgångspunkt ska anses utgöra ersättning för arbete och att bolagen därmed ska betala arbetsgivaravgifter på rabatterna.

Share Öppna i ny flik

Mål ang. mord

2020-03-04

 

Blekinge tingsrätt påbörjar huvudförhandling i mål B 1647-19 på måndag den 9 mars  gällande åtal avseende mord. Huvudförhandlingen förväntas pågår under åtta förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Tre personer döms för varumärkesintrång och brott mot upphovsrättslagen för att olovligen ha sålt kopior av ryggsäcken Fjällräven Kånken

2020-03-04

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom mot tre personer som olovligen sålt kopior av ryggsäcken Fjällräven Kånken. Samtliga tre döms för varumärkesintrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har dessutom funnit att ryggsäcken Fjällräven Kånken är ett upphovsrättsligt skyddat konstnärligt verk och har därför dömt samtliga åtalade även för brott mot upphovsrättslagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2020-03-04

 Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från personskadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-03-04

 Den liechtensteinska associationsformen Anstalt, strukturerad som ett bolag, har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2020-03-04

 Vid omprövning av ett beslut att avvisa en ansökan har Försäkringskassan prövat ansökan i sak och avslagit den. Avslagsbeslutet har inte ansetts utgöra ett omprövningsbeslut i sakfrågan.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt skärper straffen för människorov

2020-03-04

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot fyra ungdomar i åldrarna 16 - 21 år för människorov och rån. Hovrättens dom innebär en skärpning i förhållande till tingsrättens dom. Straffvärdet för brotten uppgår enligt hovrätten till sex års fängelse för en vuxen person. Med hänsyn till de dömdas respektive ålder vid gärningarna varierar straffen från sluten ungdomsvård i ett år till fängelse i sex år. En av gärningsmännen döms också för ett annat rån.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2020-03-03

 Skatteverkets beslut att i folkbokföringen inte registrera ett i Island fastställt föräldraskap för en kvinna har ansetts inte strida mot rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Share Öppna i ny flik

20-årig man har dömts till 12 års fängelse för mord på man i Blackeberg

2020-03-03

 En 20-årig man har dömts för att med pistol ha skjutit ihjäl en man utanför dennes bostad i Blackeberg. Straffet har bestämts till 12 års fängelse.