Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information med anledning av Coronavirus

2020-03-11

 Hovrätten får för närvarande många frågor från bland annat parter och besökare med anledning av artiklar i media om att en av domstolens medarbetare insjuknat i covid-19.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och avkastningsskatt

2020-03-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller i övrigt fanns förutsättningar för att pröva ansökan i sak.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2020-03-11

 

Fråga om vilken betydelse behov av tolk har vid prövningen av om det finns särskilda skäl som talar mot verkställighet utanför anstalt (Mål nr 6383-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4356-19). 

Share Öppna i ny flik

Ny frist medgavs inte för att överklaga ett avgörande som inte hade tagits emot under överklagandetiden

2020-03-11

 En begäran om att få en ny frist för att överklaga ett avgörande ska göras inom tre veckor från det att förfallet upphörde, eller sist inom ett år från det att överklagandetiden gick ut.

Share Öppna i ny flik

En miljöorganisation har ansetts ha rätt att klaga på ett bygglovsbeslut

2020-03-11

 I ett fall där ett bygglovsbeslut, bl.a. beroende på närheten till två naturreservat, varit tydligt relaterat till miljön och naturskyddet har en naturskyddsförening haft rätt att överklaga beslutet.

Share Öppna i ny flik

Åtal angående skjutning i Hökarängen

2020-03-11

 Åklagaren har väckt åtal mot två män misstänkta för mord och grovt vapenbrott i samband med en skjutning i Hökarängen, i södra Stockholm, den 7 oktober 2019. Ytterligare två mån har åtalats i samma ärende misstänkta för skyddande av brottsling, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten frikänner de fyra männen för skottlossningen i Värnamo

2020-03-11

 Jönköpings tingsrätt frikände i juni förra året fyra män från försök till mord efter en skottlossning i centrala Värnamo den 10 januari 2019. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2020-03-10

 I veckans blogginlägg reflekterar rådmannen Fredrik Schedin kring förlikning och förlikningsprocessen.

Share Öppna i ny flik

Det saknas skäl för att ogiltigförklara avtalen mellan SJ och Hitachi

2020-03-10

 Alstom Transport AB har i en begäran om överprövning yrkat att två avtal ingångna mellan SJ AB och Hitachi Rail STS Sweden AB ska förklaras ogiltiga. Förvaltningsrätten har i sin dom i målet bedömt att det saknas skäl för att ogiltigförklara avtalen.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om Kupolenskjutningen

2020-03-10

 Falu tingsrätt har idag meddelat dom i målet om Kupolenskjutningen och dömt de mordåtalade personerna till långa fängelsestraff för bland annat dråp och medhjälp till dråp.