Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kupongskatt

2020-06-12

 En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt datum för meddelande av dom i stort narkotikamål

2020-06-12

 Tingsrätten har i dag beslutat att domen i det stora narkotikamålet med tolv tilltalade meddelas den 10 juli 2020 klockan 11:00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 238-20 ang. mord och dataintrång

2020-06-12

 Huvudförhandling i mål B 238-20 ang. mord och dataintrång kommer att hållas i Härnösand den 15-16 juni 2020 med början kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Tolv år gammalt mord prövas på nytt efter resning

2020-06-12

 Resning till nackdel för en person som tidigare hade frikänts för mord har beviljats sedan ny bevisning framkommit.

Share Öppna i ny flik

Ett hot om skolskjutning har bedömts som olaga hot

2020-06-12

 Ofta brukar ett hot som bedöms som ett straffbart olaga hot vara framfört direkt av gärningsmannen till den eller de som hotas. I det nu aktuella fallet hade hotet riktats mot elever och personal på en gymnasieskola, cirka 2 500 personer. Hotet var framställt genom att en text på ryska hade lagts till på Snapchat och där kunnat ses av bl.a. några elever vid skolan.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer de tre männen för kidnappning och utpressningsförsök i Lund hösten 2019

2020-06-12

 Lunds tingsrätt dömde den 27 mars 2020 tre män, en 18-åring och två 22-åriga, för människorov, försök till människorov och försök till ut-pressning. De båda människorovsbrotten betecknades som mindre all-varliga. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom med den förändringen att fängelsestraffen för de två äldre bestäms till två och ett halvt år och för den yngre till ett år och tre månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-12

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en förvaltare i sin huvudmans ställe har rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess (Mål nr 1846-20, Kammarrättens i Göteborg mål nr 66-20).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-06-11

 Regeringen har den 11 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten ogillar åtal för äktenskapstvång

2020-06-11

 Lunds tingsrätt ogillade i december förra året ett åtal avseende äktenskapstvång. Åklagaren överklagade domen och målet har nu prövats av hovrätten. Även hovrätten ogillar åtalet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild granskare i ekonomisk förening

2020-06-10

 

Särskild granskare i ekonomisk förening. (Mål nr 1896-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1969-18).